Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

DAUDZKĀRTĒJĀS IZCEĻOŠANAS VĪZAS

DAUDZKĀRTĒJO VĪZU IZSNIEGŠANA NOTEIKTĀM PERSONU KATEGORIJĀM

Daudzkārtējās īstermiņa ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz pieciem gadiem izsniedz šādu kategoriju pilsoņiem:

a) valstu un reģionālo valdību un parlamentu locekļiem, konstitucionālo un augstāko tiesu locekļiem, pildot viņu dienesta pienākumus – ar derīguma termiņu, kas nepārsniedz šo personu amata pilnvaru termiņu, ja tas ir īsāks par 5 gadiem – ja tās jau nav atbrīvotas no vīzas prasības;

b) laulātajiem, bērniem (tostarp, adoptētiem), kas ir jaunāki par 21 gadu vai atrodas apgādībā, kas apmeklē KF pilsoņus, kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā – ar derīguma termiņu, kas nepārsniedz termiņu, līdz kuram minētajām personām atļauts likumīgi uzturēties.

Daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu līdz vienam gadam var tikt izsniegta turpmāk norādīto kategoriju pilsoņiem, ja iepriekšējā gadā tie ir saņēmuši vismaz vienu vīzu, izmantojuši to saskaņā ar tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos apmeklētās valsts teritorijā un ja ir pamats daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai:

a) oficiālu delegāciju dalībniekiem, kuri pēc oficiāla ielūguma, kas adresēts Krievijas Federācijai, piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko Latvijas teritorijā;

b) darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem, kas regulāri ceļo uz Latviju;

c) autovadītājiem, kas sniedz starptautiskus kravu un pasažieru pārvadājumu pakalpojumus starp Krievijas Federācijas un Latvijas teritorijām, izmantojot transportlīdzekļus, kas reģistrēti kādā dalībvalstī vai Krievijas Federācijā;

d) starptautisku vilcienu, refrižeratoru un lokomotīvju apkalpju locekļiem, kas ceļo starp Latvijas un Krievijas Federācijas teritorijām;

e) personām, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitātēs un citās apmaiņas programmās, un kas regulāri ceļo uz Latviju;

f) starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavada;

g) žurnālistiem;

h) sadraudzības pilsētu organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem.

!!! Augstākminēto kategoriju pilsoņiem var tikt izsniegtas daudzkārtējās ieceļošanas vīzas ar derīguma termiņu no 2 līdz 5 gadiem, ja iepriekšējos divos gados tie ir izmantojuši uz vienu gadu izsniegto daudzkārtējo ieceļošanas vīzu (iepriekšējos divos gados ir bijušas izsniegtas 2 vīzas katra ar derīguma termiņu uz 1 gadu un ne mazāk) saskaņā ar tiesību aktiem par ieceļošanu un uzturēšanos apmeklētās valsts teritorijā un ja joprojām ir pamats daudzkārtējās ieceļošanas vīzas pieprasīšanai.

!!! Uzturēšanās ilgums valstī personām, kam ir izsniegtas daudzkārtējās vīzas, nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikposmā.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities