Statuss:
Noslēdzies
logo

Projekta nosaukums: „Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes serveru telpu izbūve un aprīkošana”.

Projekta īstenošanas laiks: 2005.gada novembris – 2007.gada 30.septembrim.

Projekta mērķi: Paaugstināt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informatīvo sistēmu drošību, lai nodrošinātu Nacionālās vīzu informācijas sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas drošu un nepārtrauktu ekspluatāciju.

Projekta apakšmērķi: Nodrošināt informācijas pieejamību (pēc informatīvās sistēmas lietotāja pieprasījuma noteiktā laikposmā viņš var piekļūt informācijai), integritāti (pilnīgas un neizmainītas informācijas saglabāšana) un konfidencialitāti (informāciju saņem tikai tam pilnvarotas personas).

Veicamie pasākumi:

1. Būvniecība un aprīkošana (Rīga, Stabu iela 89):

 • Telpu rekonstrukcija;

 • Kondicionēšana un vēdināšana;

 • Elektroapgāde;

 • Ugunsdrošības pasākumi;

 • Video novērošana.

2. Serveru pārvietošana un informatīvo sistēmu uzturēšana pārvietošanas laikā (Rīga, Stabu iela 89 un Bruņinieku 72b); 
3. Ekspertu konsultācijas:

 • Eksperts inženiersistēmu jautājumos;

 • Eksperts būvniecības jautājumos;

 • Būvuzraugs.

Projekta rezultāti:

 • Nodrošināta Nacionālās vīzu informācijas sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas droša un nepārtraukta ekspluatācija;

 • Paaugstināta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informatīvo sistēmu kopējā drošība;

 • Novērsta iespēja nepiederošām personām piekļūt pie datorsistēmu serveriem;

 • Liegta iespēja nepiederošām personām veikt kādas darbības ar datiem vai sistēmas tehniskajiem līdzekļiem. 

Kontakpersona: Andris Briedis 
Tel: +371 67332236; mob: +371 29242791 
Fakss: +371 67331123 
e-pasts: andris.briedis@provia.lv