Statuss:
Īstenošanā

Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība

PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDS 

"Atgriešanas procesa pilnveidošana un atbalstošo informācijas sistēmu attīstība"

Vispārīga informācija par projektu

Projekta īstenošanas gaita (uz 12.02.2020.)

 

"Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā"

Vispārīga informācija par projektu

Projekta īstenošanas gaita ( uz 02.01.2017.) 

Projekta īstenošanas gaita ( uz 30.09.2017) 

Brošūra "Ceļvedis patvēruma meklētājiem Latvijā"

Projekta ietvaros veiktie pasākumi;foto

 

"Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā" (2. posms)

Vispārīga informācija par projektu

 

"Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā" (3. posms)

"Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība" 

Vispārīga informācija par projektu 

Projekta īstenošanas rezultāti (uz 16.12.2019.)

Projekta īstenošanas rezultāti (uz 31.12.2018.)

Projekta īstenošanas rezultāti (uz 22.12.2020.)

 

"Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība"

Vispārīgā informācija par projektu

 

 IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS FONDS

 "Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (1.posms)"

Vispārīgā informācija par projektu

"Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (2.posms)"

Vispārīgā informācija par projektu

"Iekšlietu ministrijas Informācijas centra īstenotais projekts "Nacionālās vīzu informācijas sistēmas tehniskās infrastruktūras modernizācija" 

Informācija par projektu

Šengenas informācijas sistēmas pilnveidošana 

Informācija par projektu