Statuss:
Noslēdzies

logo

PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDA 2014.-2020.GADAM PROGRAMMAS PROJEKTS NR. PMLP/PMIF/2017/3

MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA ATBALSTOŠO INFORMĀCIJAS SISTĒMU UN SAISTĪTO PROCESU PILNVEIDOŠANA UN ATTĪSTĪBA

Rezultāti no 01.01.2020. līdz 22.12.2020.:

2. pasākums “Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu pilnveidošana un attīstīšana”: Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) programmatūras pilnveidošana un attīstīšana (t.sk. VMIS Patvēruma meklētāju reģistra (PMR) un Uzturēšanās atļauju reģistra (UAT) pilnveidošana un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes “lietotāju noslodzes kontu” izstrāde)

  • No Izstrādātāja AS "RIX Technologies" saņemts VMIS programmatūras funkcionalitātes gala nodevums (VMIS PMR apakšsistēmas papildinājumi, VMIS UAT apakšsistēmas papildinājumi, noslodzes konti (otrā daļa), datu apmaiņa starp UAT un Fizisko personu registra informācijas sistēmu, datu apmaiņa starp PMR un Tiesu informācijas sistēmu, datu apmaiņa starp PMR un EURODAC).  
  • No Izstrādātāja AS "RIX Technologies" saņemta Uzturēšanās atļauju statistikas un Patvēruma meklētāju statistikas gala piegāde datu noliktavai, kura sevī ietver jaunu datu noliktavas risinājumu priekš Uzturēšanās atļauju un Patvērumu meklētāju procesu analīzes statistikas, kā arī Patvēruma meklētāju datu nodošanu datu noliktavai  un pārskatus atlases veikšanai Pārvaldes un Valsts robežsaredzes vajadzībām.
  • Veikta Valsts robežsardzes amatpersonu un Pārvaldes darbinieku apmācība par Patvēruma meklētāju reģistrā pilnveidoto funkcionalitāti.  Izstrādāts apmācību materiāls lietotājiem.

3. pasākums “IeM IC Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas pilnveidošana”: IeM Informācijas centra Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas “Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēma” pilnveidošana. (Pasākumu īsteno IeM Informācijas centrs laika periodā no 01.01.2019. līdz 31.12.2020.)

  • No Izstrādātājiem personu apvienības SIA “WeAreDots” un SIA  “Dati Group” saņemts Biometrijas datu apstrādes informācijas sistēmas pilnveidotās funkcionalitātes gala nodevums.

4. pasākums “Patvēruma meklētāju un uzturēšanās atļauju personu lietu digitalizēšana”

  • Uz 2020.gada beigām, digitalizētas vairāk kā 8000 uzturēšanās atļauju personu lietas.

 

Veicot Projekta grozījumus, Projekta īstenošana pagarināta līdz 31.12.2022., ieviešot jaunu pasākumu “Arhīva telpu aprīkošana”, ko plānots īstenot turpmākajā periodā.

 

Kontaktpersona:

Atis Jurjāns

Projekta vadītājs

Tel. +371 67829723

E-pasts: atis.jurjans@pmlp.gov.lv

 

IeM Informācijas centra kontaktpersona:

Māris Orniņš

IeM Informācijas centrs

Projektu un attīstības vadības nodaļa

Projektu koordinators

E-pasts: maris.ornins@ic.iem.gov.lv

 

Informācija aktualizēta 23.12.2020.