Statuss:
Noslēdzies

Par projektu

EQUAL projektu „Soli pa solim" 2005. - 2007. gadā īstenoja Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Liepājas rajona padomi, biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts", Starptautisko Migrācijas organizāciju un nodibinājums "CARITAS LATVIJA".

Projekta prioritāte: Patvēruma meklētāju profesionālā un sociālā integrācija.

Projekta īstenošana: 02/2005 – 12/2007

Projekta vispārējais mērķis – integrēt patvēruma meklētājus Latvijas sociālajā vidē.

Projekta tiešais mērķis - izveidot efektīvu sistēmu patvēruma meklētāju sociālai un profesionālai integrācijai.

Projekta aktivitātes ir vērstas šādos virzienos:

1. Likumdošanas saskaņošana ar ES tiesību aktiem izmitināšanas un patvēruma procedūru jomās, nacionālās likumdošanas izvērtēšana;
2. patvēruma meklētāju sociālās un profesionālās integrācijas modeļu izstrāde un testēšana;
3. konsultatīvas padomes patvēruma jautājumos - sadarbības tīkla starp NVO, valsts un pašvaldību iestādēm patvēruma jautājumu risināšanai izveide;
4. sabiedrības informēšana un izglītošana patvēruma jautājumos;
5. apmācība personālam, kas strādā vai potenciāli varētu strādāt ar patvēruma meklētājiem;
6. Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību un NVO aktīva iesaistīšanās starptautiskajā līmenī patvēruma meklētāju jautājumu risināšanā, pieredzes apmaiņas pasākumi;
7. Mācību kursu izstrāde sociālajam darbam ar patvēruma meklētājiem un latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanai.

Projekta mērķauditorija:

Patvēruma meklētāji;
Latvijas sabiedrība;
Personāls, kas strādā ar patvēruma meklētājiem;
Pašvaldības, valsts iestādes, NVO.

Projekta aktivitātes.