Statuss:
Noslēdzies

Patvēruma meklētāju uzņemšanas un izmitināšanas standartu ieviešana. Patvēruma meklētāju izmitināšanas procesā iesaistīto institūciju administratīvās kapacitātes celšana.

Projekta prioritāte: Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām atbilstošu standartu ieviešana Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki".

Projekta īstenošana: 01.06.2005 - 31.12.2005

Projekta vispārējais mērķis – uzlabot patvēruma meklētāju ar īpašām vajadzībām uzņemšanas un izmitināšanas apstākļus PMIC „Mucenieki", palielinot uzņemšanas un izmitināšanas procesā iesaistīto institūciju kapacitāti.

Projekta tiešais mērķis – Adaptēt PMIC „Mucenieki" telpas patvēruma meklētājiem ar kustību un mobilitātes traucējumiem. Apmācīt patvēruma meklētāju uzņemšanas un izmitināšanas procesā iesaistīto personālu un izveidot materiāltehnisko bāzi patvēruma meklētāju kvalitatīvai apmācībai.

Projekta aktivitātes ir vērstas šādos virzienos:

  • personāla apmācība;
  • tehnisko projektu, tāmju un plānu izstrāde;
  • konkursa izsludināšana renovācijas darba veikšanai;
  • konkursa izsludināšana mācību telpu aprīkojuma piegādei, uzstādīšanai;
  • renovācijas darbu veikšana saskaņā ar tāmēm, projektiem un konkursa rezultātiem;
  • mācību telpu aprīkošana un līdzekļu piegāde saskaņā ar konkursa rezultātiem;

Projekta mērķauditorija:

  • patvēruma meklētāji;
  • nepilngadīgie patvēruma meklētāji;
  • patvēruma meklētāji ar kustības un mobilitātes traucējumiem.

Intervija ar PMIC "Mucenieki" vadītāju Alvi Šķenderu.

Intevija ar projekta vadītāju Lilitu Jansoni.

Kontaktpersona:

Lilita Jansone

e-pasts: lilita.jansone@pmlp.gov.lv

tālr.: 7901125
fakss: 7901126