Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  06.04.2005.
    Šengenas konvencijas finanšu programma (Schengen Facility) ir izveidota saskaņā ar Pievienošanās akta 35.pantu kā pagaidu finanšu instruments jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai atbalstītu jauno Eiropas Savienības ārējo robežu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Par projektu EQUAL projektu „Soli pa solim" 2005. - 2007. gadā īstenoja Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Liepājas rajona padomi, biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts", Starptautisko Migrācijas organizāciju un nodibinājums …
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2005.
  1.„Humānā palīdzības centra izveide patvēruma meklētājiem" 2.„Patvēruma meklētāju integrācijas atbalsta elektroniskā apmācību sistēma" 3.„ALFA" 4.„Uzņemšanas apstākļu uzlabošana Valsts robežsardzē patvēruma meklētāju masveida pieplūduma gadījumā…
  Statuss:
  Noslēdzies
  02.12.2004.
  Eiropas Bēgļu fonda otrais posms (turpmāk – EBF II) tika izveidots ar mērķi turpināt piecus gadus ilgušo veiksmīgo darbu bēgļu uzņemšanas, integrācijas un brīvprātīgas atgriešanas jomās un attīstīt EBF I ietvaros uzkrāto pieredzi.    
  Statuss:
  Noslēdzies
  01.01.2004.
  2004.gadā tika izsludināts konkurss par iespēju saņemt Eiropas Bēgļu fonda līdzekļus, kā rezultātā tika iesniegti 2 projektu pieteikumi, kuri vēlāk tika izvērtēti Eiropas Bēgļu fonda Vadības komitejā un kurus apstiprināja Pārvaldes priekšnieks: …
  Statuss:
  Noslēdzies
  28.09.2000.
  Eiropas Bēgļu fonds ir izveidots pēc Kopīgās rīcības (Joint Action) apstiprināšanas 1999.gada 26.aprīlī (1999/290/JHA) un tika apstiprināts Eiropas Savienības Padomē, pamatojoties uz Eiropas Savienības dibināšanas līguma K.3.pantu, kas nosaka…