Statuss:
Noslēdzies

logoEiropas Bēgļu fonda otrais posms (turpmāk – EBF II) tika izveidots ar mērķi turpināt piecus gadus ilgušo veiksmīgo darbu bēgļu uzņemšanas, integrācijas un brīvprātīgas atgriešanas jomās un attīstīt EBF I ietvaros uzkrāto pieredzi.

 

 

Līdzīgi kā EBF I gadījumā, papildus ES Padomes lēmumam 2004/904/EK, kas nosaka vispārīgus EBF II principus, ir izstrādāti tam pakārtoti Eiropas Komisijas lēmumi, kas detalizēti paskaidro Padomes lēmumā noteiktās prasības:

 

 

EBF II ietvaros no 2005.gada līdz 2007.gadam Latvijai ir piešķirti 500 000 EUR gadā. Nākošajos gados Fonda finansējums tiks piešķirts proporcionāli starp dalībvalstīm. Fonda līdzekļu saņemšanas nosacījumi ir iepriekšējie: Fonda ieguldījums ir 75%, nacionālais līdzfinansējums 25% apmērā. Fonda finansējumu var saņemt juridiskās personas (valsts pārvaldes iestādes, biedrības un nodibinājumi, starptautiskās organizācijas, komercsabiedrības un individuālie komersanti, reliģiskās organizācijas).

Eksperti pārrunā aktualitātes, kas saistītas ar Eiropas bēgļu fonda vadību un kontroli.

Kontaktpersona:

Evita Libeka
e-pasts: evita.libeka@pmlp.gov.lv
tālr.: 67829745
fakss: 67829746

Saites:
Informācija par Eiropas Bēgļu fondu:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm
Eiropas Savienības oficiālā mājas lapa:
http://europa.eu.int/