Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

PMLP Saldus nodaļa

Lielā iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
 • Pirmdiena8.30 - 16.00
 • Otrdiena8.30 - 16.00
 • Trešdiena8.30 - 16.00
 • Ceturtdiena8.30 - 16.00
 • Piektdiena8.30 - 15.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

PMLP Saldus nodaļa

Lielā iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
 • Pirmdiena8.30 - 16.00
 • Otrdiena8.30 - 16.00
 • Trešdiena8.30 - 16.00
 • Ceturtdiena8.30 - 16.00
 • Piektdiena8.30 - 15.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma pieprasīšana

PMLP Saldus nodaļa

Lielā iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
 • Pirmdiena8.30 - 16.00
 • Otrdiena8.30 - 16.00
 • Trešdiena8.30 - 16.00
 • Ceturtdiena8.30 - 16.00
 • Piektdiena8.30 - 15.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Nodrošina iespēju personai paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par dzīvesvietas adresi ārvalstī, par citas valsts pilsonības iegūšanu, par ārvalstī piešķirto identifikācijas kodu un par izmaiņām Fizisko personu reģistrā iekļautajās ziņās, kas izdarītas ārvalsts institūcijās. Informatīvais tālrunis: +371 67209400 vai e-pasts: pskn@pmlp.gov.lv

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegumu par dzīvesvietas paziņošanu ārvalstī šobrīd
  iespējams iesniegt tikai attālināti:
  1) izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi, vai ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz jebkuras PMLP teritoriālas nodaļas elektronisko pastu, pievienojot personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  2) nosūtot pa pastu tuvākajai PMLP teritoriālajai nodaļai, pievienojot personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  3) izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv sadaļā
  "Iesniegums iestādei", pievienojot personu apliecinoša dokumenta kopiju
  vai
  "Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs" (https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP26/Apraksts).
  Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.
  Autentifikācija ar internetbanku pieejama "Swedbank", "SEB bankas", "Citadele bankas", "Norvik bankas", ''Meridian Trade Bank'' , "Luminor", "PrivatBank" , "Rietumu banka" , "ABLV Bankas" un "BlueOrange" internetbankas lietotājiem.
  Lai autentificētos ar personas apliecību (eID karti) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, nepieciešama attiecīgā karte un viedkartes nolasīšanas iekārta.

  Dokumentus par citas valsts pilsonības iegūšanu, par ārvalstī piešķirtu personas kodu vai par izmaiņām Fizisko personu reģistrā iekļautajās ziņās, kas izdarītas ārvalsts institūcijās šobrīd iespējams iesniegt tikai attālināti:
  1) izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi vai nosūtot uz jebkuras PMLP teritoriālas nodaļas elektronisko pastu, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas (personu apliecinošu dokumentu kopija nav jāapliecina);
  2) nosūtot pa pastu tuvākajai PMLP teritoriālajai nodaļai, dokumentu kopijām jābūt apliecinātām un legalizētām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  3) izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/ sadaļā “Iesniegums iestādei”, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu apliecinātas kopijas (personu apliecinošu dokumentu kopija nav jāapliecina).

  Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta saitē: https://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas

  Vienlaikus norādāms, ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc personas lūguma informāciju par to, ka ziņas aktualizētas Fizisko personu reģistrā, nosūta personai uz eAdresi, e-pasta vai pasta adresi. Personai ir iespējams elektroniski pārliecināties par to, kādas ziņas par viņu ir iekļautas Fizisko personu reģistrā - Mani dati Fizisko personu reģistrā (https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts)

Saņemt pakalpojumu