Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Izsniegt un reģistrēt uzturēšanās atļauju, kas dod tiesības ārzemniekam uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku (termiņuzturēšanās atļauja) vai pastāvīgi (pastāvīgās uzturēšanās atļauja).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz atbilstošā anketa un noteiktie dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai
  Ukrainas civiiedzīvotāji ir tiesīgi vērsties VPVKAC

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

 3. Anketas iesniegšana uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai
  iespējams iesniegt anketu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai elektroniski pirms dokumentu iesniegšanas
  Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi vērsties VPVKAC

Saņemt pakalpojumu