Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Izskatīt un pieņemt lēmumu par repatrianta statusa piešķiršanu, izsniegt uzturēšanās atļaujas repatriantiem un viņu ģimenes locekļiem (citas valsts pilsoņiem), sniegt vispārēju informāciju par repatriantu sociālajām tiesībām un garantijām.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāierodas norādītajā adresē iepriekš pierakstoties uz pieņemšanu pa tālruņiem 67219259, 67219586 vai 67829797.
    Jāiesniedz: noteiktas formas iesniegumu, kuru saņemsiet dokumentu iesniegšanas vietā; divas fotokartītes (35x45mm). *Personām, kuras nav Latvijas pilsoņi, papildus nepieciešams: dokuments, kas apliecina latvisko vai lībisko izcelsmi; dzimšanas apliecība; Latvijā atzīts derīgs ceļošanas dokuments-pase; Ārstniecības iestādes izziņa, ka neslimojat ar tuberkulozi; Mītnes zemes kompetentas iestādes izziņa par sodāmību; Rakstisks apliecinājums par Latvijā paredzēto dzīvesvietu; Rakstisks apliecinājums par iztikas līdzekļiem Latvijā. Ģimenes locekļiem nepieciešams arī dokuments, kas apliecina laulību vai radniecību. Jāuzrāda visu dokumentu oriģināli, bet jāiesniedz to kopijas.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Jaierodas lēmumā norādītājā teritoriālajā nodaļā.

Saņemt pakalpojumu