Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ir divu veidi personu apliecinoši dokumenti - pase un personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID karte). Personai no 15 gadu vecuma obligāts ir viens, lietošanai derīgs personu apliecinošs dokuments. Ja persona vēlas, viņa var saņemt gan pasi, gan personas apliecību. Bērniem līdz 15 gadu vecumam personu apliecinošu dokumentu izsniedz ceļošanai. Personas apliecībā ir iekļauti sertifikāti, kas ļauj autentificēties elektroniskā vidē un elektroniski parakstīt dokumentus. Sīkāka informācija https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/personu-apliecinosi-dokum…
Konsultācijas par personu apliecinošiem dokumentiem: pases@pmlp.gov.lv
Kosultācijas par eID kartē iekļautiem sertifikātiem: eid@pmlp.gov.lv

Procesa apraksts

  1. Dokumentu pases vai personas apliecības saņemšanai iesniegšana
    Iesniedz vai uzrāda dokumentus (1. iepriekšējo personu apliecinošo dokumentu, ja personai tāds bijis izsniegts; 2. paziņojumu par personu apliecinoša dokumenta zudumu ar paskaidrojumu par dokumenta nolaupīšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas apstākļiem, ja dokuments zudis; 3. dzimšanas apliecību, ja personai nav bijis izsniegts personu apliecinošs dokuments) un paraksta iesniegumu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai Latvijas pārstāvniecībā ārvalstī. Personu apliecinošu dokuments tiks izsniegts pēc personas vēlēšanās - 10 darbadienu laikā vai 2 darbadienu laikā.

  2. Pases vai personas apliecības saņemšana
    Persona saņem pasi vai personas apliecību personiski. Saņemot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz iepriekšējais personu apliecinošais dokuments, ja personai tāds bijis izsniegts.

  3. Personas apliecības (eID kartes) Autorizētās identifikācijas funkcionalitātes (AIF) uzstādīšana
    Personas apliecības turētājs, kura rīcībā ir personas apliecība, kas izdota laika periodā no 2019.gada 2.septembra līdz 2021.gada 28.decembrim, kuram nepieciešams personas apliecībā (eID kartē) uzstādīt Autorizētās identifikācijas funkcionalitāti (AIF) var vērsties PMLP teritoriālajā nodaļā funkcionalitātes uzstādīšanai. Ja personas apliecībā ir aktivizēti elektroniskā paraksta sertifikāti un ir zināms PIN 1 kods, personas apliecības turētājs var vērsties VPVKAC, kas sniedz atbalstu tehniskā risinājuma saņemšanai un konsultācijas par tās lietošanu.

Saņemt pakalpojumu