Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pasts

Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
 • Pirmdienās9.00 - 16.30
 • Otrdienās9.00 - 16.30
 • Trešdienās9.00 - 16.30
 • Ceturtdienās9.00 - 16.30
 • Piektdienās9.00 - 16.00
 • SestdienāsSlēgts
 • SvētdienāsSlēgts
 • CitiSlēgts

Alūksnes nodaļa - pasts

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
 • Pirmdienās9.00 - 16.30
 • Otrdienās9.00 - 16.30
 • Trešdienās9.00 - 16.30
 • Ceturtdienās9.00 - 16.30
 • Piektdienās9.00 - 16.00
 • SestdienāsSlēgts
 • SvētdienāsSlēgts
 • CitiSlēgts

Aizkraukles nodaļa - pasts

Gaismas iela 14, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
 • Pirmdienās9.00 - 16.30
 • Otrdienās9.00 - 16.30
 • Trešdienās9.00 - 16.30
 • Ceturtdienās9.00 - 16.30
 • Piektdienās9.00 - 16.00
 • SestdienāsSlēgts
 • SvētdienāsSlēgts
 • CitiSlēgts

PMLP Jēkabpils nodaļa

Rīgas iela 184, Jēkabpils, LV-5202
 • Pirmdienās9.00 - 16.30
 • Otrdienās9.00 - 16.30
 • Trešdienās9.00 - 16.30
 • Ceturtdienās9.00 - 16.30
 • Piektdienās9.00 - 16.00
 • SestdienāsSlēgts
 • SvētdienāsSlēgts
 • CitiSlēgts

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) izsniedz izziņas no Iedzīvotāju reģistra par fizisko personu datiem (ziņas par dzīvesvietu, ģimenes stāvokli, pases datiem un citas Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personu). Par izziņas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra jāveic valsts nodevas maksa, ja uz ziņu pieprasītāju nav attiecināms atbrīvojums vai atvieglojums no valsts nodevas samaksas.
Personai, šobrīd attālināti, ir iespēja PMLP pieprasīt un saņemt izziņu no Iedzīvotāju reģistra par sevi, savu nepilngadīgo bērnu (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu (var būt nepieciešams uzrādīt attiecīgo ziņu apliecinošu dokumentu), kā arī par citu personu uz motivēti pamatota pieprasījuma pamata, kuram pievienots pamatojumu vai savstarpējo saistību apliecinošs dokuments (oriģināls vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta kopija), kā arī norādīts tiesisks ziņu izmantošanas mērķis.
Izziņu par personas, viņa nepilngadīgā bērna vai aizbildnībā, aizgādnībā esošas personas aktuālo deklarētās dzīvesvietas adresi, jeb mirušas personas pēdējo deklarētās dzīvesvietas adresi, izsniedz arī pašvaldības dzīvesvietas reģistrēšanas iestāde, kuras administratīvajā teritorijā ir personas, par kuru ziņas tiek pieprasītas, deklarētā vai reģistrētā dzīvesvietas adrese.
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona bez maksas var saņemt ziņas par nekustamajā īpašumā deklarēto vai reģistrēto personu skaitu vai personām (vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas deklarēšanas vai reģistrēšanas datums) uz izziņas izsniegšanas brīdi. Izziņu var pieprasīt nekustamā īpašuma īpašnieks, kura īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks nav reģistrēts zemesgrāmatā, būs jāuzrāda īpašuma tiesību apliecinošs dokuments, piemēram, Valsts zemes dienesta izziņa vai mantojuma apliecība.

Procesa Apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Izziņu var pieprasīt attālināti pa pastu vai elektroniskā veidā. Par izziņas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra jāveic valsts nodevas samaksa.
  Pieprasījumu var sūtīt jebkurai PMLP teritoriālajai nodaļai.

  Elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko adresi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu, nosūta uz e-pastu pmlp@pmlp.gov.lv vai uz jebkuras PMLP teritoriālās nodaļas e-pastu.
  Pieprasījumu elektroniski var iesniegt arī portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", pie adresāta norādot - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
  Pieprasot izziņu no Iedzīvotāju reģistra par citas personas datiem, jāiesniedz tiesiski pamatots pieprasījums, kuram pievienoti pamatojumu vai savstarpējo saistību apliecinoši dokumenti, norādot tiesisku ziņu izmantošanas mērķi, personas identificējošo informāciju un saņemšanas veidu. Juridiskās personas pieprasījumu jāparaksta paraksta tiesīgai personai (personām) vai pilnvarotajam pārstāvim.
  Vienas darbdienas laikā vai divu stundu laikā izziņas izsniedz tikai klātienē, ja ir pieraksts personu apliecinoša dokumenta maiņai. Samaksa ar pārskaitījumu var aizņemt vairākas dienas. Līdz ar to, tas nav ieteicams pieprasot izziņu steidzamības kārtībā.
  Valsts nodevas apmērs par izziņas saņemšanu papīra formā:
  divu stundu laikā - par sevi EUR 20,00; par citu personu EUR 35,00;
  1 darbdienas laikā - par sevi EUR 10,00; par citu personu EUR 25,00;
  5 darbdienu laikā - par sevi EUR 5,00; par citu personu EUR 12,50;
  - par izziņu par savu vai sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas aktuālo deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas adresi - EUR 2.50;
  - par izziņas saņemšanu elektroniskā veidā, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, trīs darbdienu laikā - par sevi EUR 2,50; par citu personu EUR 10,00.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lai saņemtu izziņu no Iedzīvotāju reģistra ierakstītā pasta sūtījumā, pastā jāuzrāda:
  - personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
  - pilnvarotai personai arī pilnvaras oriģināls.
  Izziņu iespējams nosūtīt pa pastu, ja pieprasījums iesniegts elektroniski, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei", izmantojot oficiālo elektronisko adresi vai e-pastā pmlp@pmlp.gov.lv, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;
  - tikai ierakstīta sūtījuma veidā.
  Par izziņas nosūtīšanu pa pastu, papildus valsts nodevas maksai, jāveic arī PMLP maksas pakalpojuma un VAS "Latvijas Pasts" izdevumu maksa.
  Izziņa uz personas Iedzīvotāju reģistrā norādīto adresi ārvalstī tiek sūtīta kā ierakstīts sūtījums ar paziņojumu par saņemšanu, ja iesniegumam pa pastu tika pievienota personu apliecinoša dokumenta (pase, eID karte) kopija.

  Elektroniski:
  - portālā www.latvija.lv, atbildot uz iesniegumu "Iesniegums iestādei" (jānorāda iesniedzēja kontaktinformācija attālinātai saziņai);
  - uz oficiālo elektronisko adresi;
  - uz e-pastu, ievērojot ierobežotas pieejamības informācijas drošības prasības ar datu šifrēšanu jeb kriptēšanu, vai, ja persona piekrīt savu personas datu pārraidei elektroniski nešifrētā veidā.

Maksājumi

PozīcijaCena
Valsts nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra2.00

Saņemt pakalpojumu