Cena
253,68 euro (MK Nr.562 8.p.)
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Uz motivēta iesnieguma pamata pieprasītājs var Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iegādāties Personas koda korektuma pārbaudes moduli, kas dod iespēju tā lietotājam pārbaudīt vai personas kods ir sintaktiski pareizs. Pārbaudes gaitā nenotiek datu pārbaude Fizisko personu reģistrā vai norādītais personas kods ir aktuāls. Modulis ir integrējams atsevišķās programmēšanas vidēs (šobrīd JavaScript un .NET).

Pakalpojuma cena: 253,68 euro (MK Nr.562 8.p.)

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Ierobežotas pieejamības informāciju sniedz pamatojoties uz motivētu rakstisku pieprasījumu, kurā ir norādīts ziņu saņemšanas nepieciešamības tiesiskais pamatojums un ziņu izmatošanas mērķis, kādam informācija tiks izmantota. Ziņu pieprasītājam ir nepieciešams reģistrēties Datu valsts inspekcijā. Ziņu saņēmējs uzņemas saistības šo informāciju izmantot tikai atbilstoši pieprasītajam mērķim un atbilstoši savai kompetencei.
  Fizisko personu reģistra personas koda korektuma pārbaudes moduļa standarta programmatūras izsniegšana (viens modulis) – EUR 253,68
  Iestāžu sadarbība notiek bez maksas, ja tas nepieciešams iestādes funkciju veikšanai un ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Šobrīd Moduli var saņemt tikai elektroniski.
  Saņemot programmatūras moduli pēc COVID19 ierobežojumu beigām klātienē CD datu nesējā, juridiskās personas pārstāvis uzrāda juridiskās personas izsniegtu pilnvaru un personu apliecinošu dokumentu – pasi. Valsts un pašvaldību iestādes darbinieks iesniedz iestādes vadītāja vēstuli un uzrāda personu apliecinošu dokumentu – pasi.