Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dokumentu, kas apliecina Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņu un viņu ģimenes locekļu uzturēšanās tiesības Latvijas Republikā, izsniegšana

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāvēršas PMLP teritoriālajā nodaļā, uzrādot derīgu ceļošanas dokumentu, jāiesniedz noteiktie dokumenti

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu