Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nodrošina iesnieguma par atteikšanos no Latvijas pilsonības izskatīšanu un lēmuma par Latvijas pilsonības zaudēšanas pieņemšanu. Informatīvais tālrunis: +371 67209400 vai e-pasts: pskn@pmlp.gov.lv.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai atteiktos no Latvijas pilsonības, persona iesniedz šādus dokumentus:
  1) iesniegumu;
  2) Latvijas pilsoņa personu apliecinošu dokumenta kopiju (pases vai identifikācijas kartes);
  3) dokumentu, kas apliecina, ka personai ir citas valsts pilsonība vai tai tiek garantēta citas valsts pilsonība;
  4) dokumentu par valsts nodevas samaksu 21,34 euro apmērā vai 7,11 euro apmērā - politiski represētai personai, pirmās grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un personai, kura saskaņā ar likumu ir atzīta par trūcīgu.

  Dokumentus šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt tikai attālināti:
  1)izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi;
  2) nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026. Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt apliecinātām un legalizētām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  3) ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e pastu pskn@pmlp.gov.lv, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas (personu apliecinošu dokumentu kopija nav jāapliecina);

  Svarīgi! Ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

  Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta saitē: https://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmums personai tiek nosūtīts uz e-adresi, e-pastu vai pastu.

Saņemt pakalpojumu