Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojuma ietvaros personai (Jums) ir iespēja sniegt (vai atsaukt iepriekš sniegtu) atļauju citai personai (piemēram, komersantam) piekļūt noteiktām Fizisko personu reģistrā iekļautām Jūsu personas datu kopām. Atļauju ir iespēja piešķirt konkrētai citai fiziskai vai juridiskai personai, konkrētam laika posmam un konkrētā datu apjomā, ja ziņu pieprasītājam nav tiesiska pamata informācijas saņemšanai no Fizisko personu reģistra. Datu apjoms par personu noteikts Fizisko personu reģistra likuma 11.panta pirmajā daļā. Pakalpojums var tikt izpildīts, atbildot uz citas personas (piemēram, komersanta) iesniegtu PMLP datu izmantošanas atļaujas pieprasījumu vai pēc personas pašas iniciatīvas, ko var reģistrēt šajā e-pakalpojumā.

Procesa apraksts

  1. Elektroniski
    Sinhrons e-pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures.

Saņemt pakalpojumu