Foto
Foto
Foto

Pasi izsniedz Latvijā dzīvojošiem bijušās PSRS pilsoņiem, kuri ir reģistrēti Fizisko personu reģistrā un nav Latvijas Republikas pilsoņi, kā arī nav bijuši citas valsts pilsoņi.

Ceļošanai nav derīgas Latvijas nepilsoņu pases, kas izdotas laikposmā no 1997.gada 10.aprīļa līdz 2007.gada 19.novembrim ar derīguma termiņu 50 gadu.


 

Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu no 15 gadu vecuma sasniegšanas personas rīcībā ir jābūt vismaz vienam derīgam personu apliecinošam dokumentam – pasei, personas apliecībai (eID) vai abiem šiem dokumentiem.

Persona pati dokumentus pases izsniegšanai iesniedz no 15 gadu vecuma. Līdz 15 gadu vecumam dokumentus bērna ceļošanas dokumenta izsniegšanai, uzrādot savu pasi, iesniedz viens no bērna vecākiem, bērnam klātesot. Persona no 14 gadu vecuma personas apliecinošu dokumentu saņem personīgi.

 

Uz cik ilgu laiku nepilsoņa pase tiek izsniegta?

Vecums Pasi izsniedz uz
līdz 5 gadi 2 gadiem vai uz ceļojuma laiku
5 līdz 20 gadi 5 gadiem
sākot no 20 gadiem 10 gadiem