Savienības pilsonis ir tiesīgs pieprasīt reģistrācijas apliecību, ja viņš ir Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā saņēmuša ārzemnieka laulātais:

Uzrādot derīgu ceļošanas dokumentu, Savienības pilsonis iesniedz:

  • noteikta parauga anketu, ja viņš iepriekš nav saņēmis reģistrācijas apliecību vai uzturēšanās atļauju;
  • dokumentu, kas apliecina laulības faktu;
  • apliecinājumu par pietiekamu iztikas nodrošinājumu, lai nekļūtu par slogu sociālās palīdzības sistēmai (par apliecinājumu tiek uzskatīts atbilstošs ieraksts anketā, ja tiek iesniegta anketa vai brīvas formas iesniegums, kurā norādīti pieejamo iztikas līdzekļu apjoms un to izcelsmes avots, ja anketa netiek iesniegta);
  • dalībvalsts izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka persona Latvijas Republikā ir tiesīga saņemt nepieciešamo medicīnisko vai neatliekamo medicīnisko palīdzību vai veselības apdrošināšanas polisi.