Savienības pilsonis un viņa ģimenes loceklis, ir tiesīgs pieprasīt uzturēšanās dokumentu, ja viņš ir: 

Uzturēsanās iemesls

Iesniedzamie dokumenti

Nodarbināts Latvijas Republikā darbinieka statusā

saraksts

Pašnodarbināta persona Latvijas Republikā

saraksts

Pakalpojuma sniedzējs vai darbinieks pie dalībvalstī reģistrētas personas, kas ir pakalpojuma sniedzējs Latvijas Republikā

saraksts

Iegūst izglītību Latvijas Republikas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētā izglītības iestādē

saraksts

Ar pietiekamu iztikas nodrošinājumu

saraksts

Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republika saņēmušā ārzemnieka laulātais

saraksts

Aizgādnībā vai aizbildnībā

saraksts

Savienības pilsoņa ģimenes loceklis

saraksts

SGD logo