Savienības pilsonis ir tiesīgs pieprasīt reģistrācijas apliecību, ja viņš ir nodarbināts Latvijas Republikā darbinieka statusā:

Uzrādot derīgu ceļošanas dokumentu, Savienības pilsonis iesniedz:

  • noteikta parauga anketu, ja viņš iepriekš nav saņēmis reģistrācijas apliecību vai uzturēšanās atļauju;
  • dokumentu, kas apliecina, ka viņš ir nodarbināts Latvijas Republikā darbinieka statusā.