Covid-19 Jaunumi
Jauna sieviete velk mutes un deguna aizsegu

Lai apturētu “COVID-19” izplatību, Pārvaldes teritoriālajās nodaļās paliek spēkā iepriekš noteiktie drošības pasākumi, kas jāievēro apmeklētājiem.

Saņemot pakalpojumus klātienē, aicinām ievērot šādus noteikumus:

  • Iepriekšējais pieraksts jāveic obligāti, izmantojot tiešsaites pieraksta sistēmu vai sazinoties caur teritoriālās nodaļas e-pastu vai pa tālruni;
  • Mutes un deguna aizsegs jālieto obligāti visiem apmeklētājiem. Mutes un deguna aizsegu var nelietot bērni, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu, un personas ar kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem;
  • Jāievēro fiziskā 2 m distancēšanās;
  • Pārvaldes nodaļas nedrīkst apmeklēt cilvēki, kuriem ir pozitīvs Covid-19 tests,  kuri atzīti par kontaktpersonām vai kuriem ir jāievēro pašizolācija pēc ierašanās no ārvalstīm.

Klienti, kuri neievēros noteiktos drošības pasākumus, netiks apkalpoti.

Lai samazinātu uzturēšanās laiku klientu apkalpošanas zālē un saskarsmi ar citiem apmeklētājiem, aicinām Pārvaldes klientus uz pakalpojuma saņemšanu ierasties precīzi pieteiktajā laikā – ne agrāk, ne vēlāk. Tāpat vēršam uzmanību, ka apmeklētājam jāierodas vienam, ja nav nepieciešamības rīkoties citādi.

Rūpējoties par Pārvaldes klientu veselību un drošību, aicinām izmantot kādu no piedāvātajiem e-pakalpojumiem. Papildus informāciju var iegūt, zvanot uz informatīvo tālruni: +371 67209400, vai sazinoties, izmantojot izvēlētās teritoriālās nodaļas e-pasta adresi.