Informācija presei Nozares jaunumi
Uz galda stāv eID karte ID karšu lasītājs, blociņš un pierakstu klade

Pirmdien, 28. jūnijā, stājas spēkā Fizisko personu reģistra likums un spēku zaudē Iedzīvotāju reģistra likums, kas līdz šim noteica vienotas iedzīvotāju uzskaites sistēmas darbību.

Fizisko personu reģistrs (turpmāk – reģistrs) apvieno līdzšinējā Iedzīvotāju reģistra un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmas funkcionalitāti. Reģistrs ir vienota valsts informācijas un fizisko personu reģistrācijas un uzskaites sistēmu, kas turpmāk nodrošinās fizisko personu identifikāciju, datu apstrādi un uzkrāšanu un, kurā tiks iekļautas un aktualizētas, atjaunotas ziņas par civilstāvokļa ierakstiem.

Fizisko personu likums, atšķirībā no Iedzīvotāju reģistra likuma paredz, paplašinātu to personu loku, par kurām tiks iekļautas un aktualizētas ziņas reģistrā, kā arī papildu noteiktas valsts pārvaldes iestādes, kas varēs iekļaut un aktualizēt ziņas reģistrā.

Turpmāk papildu Pārvaldei, pašvaldībām un Latvijas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecība ārvalstīs, atbilstoši kompetencei reģistrā iekļaus un aktualizēs ziņas arī citas valsts pārvaldes iestādes: Tieslietu ministrija, zvērināti notāri, Uzņēmuma reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, rajona (pilsētas) tiesas, Valsts robežsardze, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,Nacionālais veselības dienests un Ārlietu ministrija. Tādejādi ārvalstniekiem būs ērtāka piekļuve valsts un pašvaldību pakalpojumiem nekustamā īpašuma, komercdarbības, veselības, nodokļu, pabalstu, patvēruma un izglītības jomā, kā arī augstāka drošība slēdzot privātus civiltiesiskus darījumus.

Reģistrā tiks iekļautas  un aktualizētas ziņas par Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem, kā arī ārzemniekiem, kuri Latvijā saņēmuši uzturēšanās atļauju, Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību un kuriem ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi nekustamā īpašuma, komercdarbības, veselības, nodokļu, pabalstu un izglītības jomā.

Ziņas par ārzemnieku reģistrā iekļaus atbilstoši personas identitāti apliecinošajam ceļošanas dokumentam. Tiks iekļautas vai  aktualizēta ziņas par personas vārdu, dzimšanu, personu apliecinošu dokumentu, citas valsts piešķirto personas kodu un kontaktadresi.

Datu apstrāde Fizisko personu reģistrā tiks veikta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, attiecīgi kārtība, kādā iedzīvotāji varēs saņemt ziņas no Fizisko personu reģistra, saglabāsies līdzīga ziņu saņemšanai no Iedzīvotāju reģistra.

Informāciju sagatavoja:

PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments

prese@pmlp.gov.lv, 67219185