Informācija presei
Dzeltens kampaņas vizuālis ar uzrakstu: "pamani cilvēku tirdzniecības draudus"
Logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas Savienība" un "2027 Nacionālais attīstības plāns"

Cilvēku tirdzniecība ir starptautiska problēma, kas skar miljoniem cilvēku visā pasaulē. Latvija daudzu gadu garumā ir uzskatīta par cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes un tranzīta valsti, taču pēdējos gados tā ir kļuvusi arī par cilvēku tirdzniecības upuru mērķa valsti, kurā notiek ārvalstnieku ekspluatācija.

“Latvijā biežāk konstatētās cilvēku tirdzniecības formas ir darbaspēka ekspluatācija, seksuālā ekspluatācija un ekspluatatīvas fiktīvās laulības. Gan personu savervēšanai, gan noturēšanai cilvēku tirdzniecībā tiek izmantota kāda no personas ievainojamībām. Visbiežāk personu ievainojamības ir saistītās ar ekonomiskiem, psiholoģiskiem vai sociāliem apstākļiem,” skaidro Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.

Lai gan notiek nemitīga cīņa pret šo necilvēcīgo praksi, nereti upuri un viņu līdzcilvēki var nepamanīt cilvēku tirdzniecības pazīmes. Lai palīdzētu sabiedrībai identificēt un novērst cilvēku tirdzniecību, ir būtiski izprast tās pazīmes un pievērst uzmanību dažādiem brīdinājuma signāliem.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informatīvās kampaņas “Pamani cilvēku tirdzniecības draudus!” ietvaros ir sagatavojusi padomus, kā pamanīt cilvēku tirdzniecības pazīmes.

  1. Pārmērīga uzraudzība un kontrole

Cilvēku tirdzniecības upuri nereti tiek pastiprināti kontrolēti un uzraudzīti, viņiem var būt ierobežota brīvība, kas liecina par fizisku ekspluatāciju.

“Nereti ekspluatētās personas sākotnēji nesaredz sevi kā cilvēku tirdzniecības upuri. Tikai pēc psiholoģiskā atbalsta saņemšanas, persona apzinās notikušo. Tāpēc ļoti svarīgi būt informētam par “sarkanajiem signāliem”, kas var liecināt par cilvēku tirdzniecību,” skaidro Pārvaldes priekšniece Maira Roze.

  1. Darbs pret paša gribu

Ja persona uzvedas bailīgi vai neuzticīgi, tas var liecināt par ierobežotu brīvību izvēlēties savu darbavietu vai dzīvesveidu. Ja līdzcilvēks vai draugs nevar izskaidrot savu pašreizējo situāciju, piemēram, darba vai dzīvesvietas adresi vai izvairās no sarunām par savu personīgo dzīvi, kā arī izskatās nomākts, tas var liecināt par cilvēku tirdzniecību.

  1. Neatbilstoši darba apstākļi

Ja redzat personu, kas strādā neatbilstošos darba apstākļos, piemēram, daudz stundu bez pārtraukumiem, saņem nesamērīgi zemu atalgojumu vai veic piespiedu darbu, tās var būt darbaspēka ekspluatāciju raksturojošas pazīmes.

  1. Sociāla izolācija

Tirdzniecības upuri nereti tiek izolēti no ģimenes un draugiem. Viņiem tiek ierobežota iespēja komunicēt ar saviem tuviniekiem, lai lūgtu palīdzību. Ja persona šķiet sociāli izolēta vai norobežojas, tās var būt cilvēku tirdzniecības pazīmes.

  1. Materiāla kontrole

Ja personai nav brīvības pārvietoties vai piekļūt saviem finanšu līdzekļiem un personīgajām mantām, tās var būt pazīmes par cilvēku tirdzniecību.

Svarīgi atcerēties, ka šie ir tikai daži no iespējamiem cilvēku tirdzniecības signāliem. Katra situācija ir atšķirīga, tāpēc būtiski izvērtēt visus faktorus, lai noteiktu, vai pastāv cilvēku tirdzniecības risks.

Plašāka informācija par informatīvo komunikācijas kampaņu “Pamani cilvēku tirdzniecības draudus!” pieejama Pārvaldes un Iekšlietu ministrijas vietnēs: www.pmlp.gov.lv un www.iem.gov.lv

Komunikācijas kampaņa “Pamani cilvēku tirdzniecības draudus!” izveidota un finansēta Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021. – 2027.gada programmas projekts Nr. PMLP/PMIF/2023/2 “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (1.posms)”.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Sabiedriskās attiecības
prese@pmlp.gov.lv, 67219185

 

Торгівля людьми – це міжнародна проблема, яка зачіпає мільйони людей по всьому світу. Латвія протягом багатьох років вважалася країною походження і транзиту жертв торгівлі людьми, але в останні роки вона також стала цільовою країною для жертв торгівлі людьми, де відбувається експлуатація іноземців.

«Найпоширенішими формами торгівлі людьми є трудова експлуатація, сексуальна експлуатація та шлюби за розрахунком (фіктивні). Як при вербуванні, так і при утриманні через торгівлю людьми використовують деякі вразливі риси людини. Найчастіше вразливість людей пов'язана з економічними, психологічними або соціальними умовами», – пояснює міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс (Rihards Kozlovskis).

Незважаючи на постійну боротьбу з цією нелюдською практикою, жертви та їх близькі часто не помічають ознак торгівлі людьми. Щоб допомогти суспільству виявити та запобігти торгівлі людьми, важливо розуміти її ознаки та звертати увагу на різні попереджувальні знаки.

Управління у справах громадянства та міграції (далі – Управління) в рамках інформаційної кампанії «Вияви загрозу торгівлі людьми!» підготувала поради, які допоможуть розпізнати загрози торгівлі людьми.

  1. Надмірний нагляд і контроль

Жертви торгівлі людьми часто піддаються посиленому контролю і спостереженню, а також можуть зазнавати обмежень свободи, які свідчать про фізичну експлуатацію.

«Часто експлуатовані особи спочатку не вважають себе жертвами торгівлі людьми. Тільки після отримання психологічної підтримки людина починає усвідомлювати, що сталося. Тому дуже важливо знати про «червоні сигнали», які можуть свідчити про торгівлю людьми», – пояснює Майра Розе (Maira Roze), голова Управління.

  1. Робота проти власної волі

Якщо людина поводиться боязко або недовірливо, це може свідчити про обмеження свободи вибору місця роботи або способу життя. Якщо близька людина або друг не може пояснити своє поточне становище, наприклад, свою роботу або місце свого проживання, або уникає розмов про особисте життя і виглядає пригніченим, це може свідчити про ознаку торгівлі людьми.

  1. Неналежні умови праці

Якщо ви бачите, що людина працює в незадовільних умовах праці – наприклад, багато годин без перерв, непропорційно низька оплата або примусова праця – це може бути ознакою трудової експлуатації.

  1. Соціальна ізоляція

Жертви торгівлі людьми часто ізольовані від сім'ї та друзів. Вони обмежені в можливості спілкуватися з родичами, щоб попросити про допомогу. Якщо людина виглядає соціально ізольованою або замкненою, це може бути ознакою торгівлі людьми.

  1. Контроль матеріальних ресурсів

Якщо людина не має свободи пересування або доступу до своїх фінансових ресурсів та особистих речей, це може бути ознакою торгівлі людьми.

Важливо пам'ятати, що це лише деякі з можливих ознак торгівлі людьми. Кожна ситуація відрізняється від інших, тому важливо враховувати всі фактори, щоб визначити, чи існує ризик торгівлі людьми.

Докладніша інформація про інформаційно-комунікаційну кампанію «Вияви загрозу торгівлі людьми!» доступна на сайтах Управління та Міністерства внутрішніх справ: www.pmlp.gov.lv та www.iem.gov.lv

Комунікаційна кампанія «Вияви загрозу торгівлі людьми!» створена та фінансується в рамках проекту програми Фонду притулку, міграції та інтеграції на 2021 – 2027 роки № PMLP/PMIF/2023/2 «Заходи підтримки з питань прийому та розміщення в Латвії осіб, які потребують міжнародного захисту (етап 1)».
 

Управління у справах громадянства та міграції
Зв'язки з громадськістю
prese@pmlp.gov.lv, 67219185