Covid-19 Informācija presei Jaunumi

Lai pasargātu klientus un darbiniekus, no 10. jūnija Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) personu apliecinošus dokumentus turpinās noformēt un izsniegt tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot fizisko distancēšanos. Šādu kārtību paredzēts ievērot vismaz tik ilgi, kamēr būs spēkā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums.

Klientu apkalpošana iepriekšējā pieraksta kārtībā ļauj sekmīgi kontrolēt un ierobežot pulcēšanās radītos riskus un pasargāt gan klientus, gan darbiniekus no veselības apdraudējuma. Visi pārējie Pārvaldes pakalpojumi ir ātri un ērti pieejami, izmantojot Latvija.lv e-pakalpojumus vai iesniedzot dokumentus pa pastu.

Tādi pakalpojumi kā vīzas pieprasīšana vai vīzas pagarināšana pieejami, iesniedzot dokumentus pa pastu. Ja Latvijas Republikas pilsonis vēlas pieprasīt repatrianta statusu, to var izdarīt, iesniedzot dokumentus pa pastu vai elektroniski, apliecinātus ar drošu elektronisko parakstu. Ārzemnieku iesniegtos dokumentus repatrianta statusa pieprasīšanai izskata vienlaikus ar dokumentiem, kas iesniegti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.

Pilsonības pretendentu pārbaudes tiks organizētas, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus un fizisko distancēšanos.

Vairāk informācijas par kārtību, kādā tiek sniegti Pārvaldes pakalpojumi, var iegūt, zvanot pa tālruni +371 67209400, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā un sociālo tīklu kontos.

Informācija par kontaktiem iepriekšējā pieraksta veikšanai ir pieejama Pārvaldes mājaslapas www.pmlp.gov.lv sadaļā “Iepriekšējais pieraksts”.

 

Informāciju sagatavoja:

PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments

prese@pmlp.gov.lv, +371 67219185