baner
līdz

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk Pārvalde) kopā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru uzsākusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta – “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšana un izmitināšana Latvijā” 1. posma īstenošanu. 

Projekta galvenais mērķis ir pilnveidot patvēruma meklētāju uzņemšanas un izmitināšanas standartus, sniedzot dažādus papildu pakalpojumus. Atbalsta pakalpojumu sniegšana ļaus patvēruma meklētājiem saņemt paplašinātu pakalpojumu loku, piemēram, nodrošināt pirmās nepieciešamības preces, tulka pakalpojumus, veikt patvēruma meklētāju izmitināšanas centru ēku labiekārtošanu.

Tāpat projekta ietvaros paredzēts sniegt atbalstu starptautiskās aizsardzības nodrošināšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem t.i. – īstermiņā izmitināt Ukrainas civiliedzīvotājus Patvēruma meklētāju izmitināšanas centros.

Projekta kopējais finansējums ir 4 987 082 eiro, no tā fonda finansējums ir 3 740 311  eiro, bet valsts budžeta līdzfinansējums –  1 246 771 eiro. Projekts ilgs līdz 2025.gada 31. decembrim.

Projekta Nr. PMLP/PMIF/2023/2.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Madara Puķe

madara.puke@pmlp.gov.lv, 67219185