Jaunumi

Informējam, ka laika periodā no 2019. gada 31. decembra plkst. 23:50 līdz 2020. gada 2. janvārim plkst. 00:00 portālā www.latvija.lv tiks apturēta e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana" un "Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs" darbība.

Lūdzam laicīgi deklarēt dzīvesvietas adresi Latvijas Republikā vai norādīt uzturēšanās adresi ārvalstī, ja tas ir nepieciešams, un pārliecināties par aktuālo dzīvesvietas adresi, izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo bezmaksas e-pakalpojumu "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā" https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts