Informācija presei Nozares jaunumi
Abstraksts attēls ar cipariem un datu plūsmu

Otrdien, 22.jūnijā, Ministru kabinets (MK) izdeva noteikumus "Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā". Fizisko personu reģistrs apvienos līdzšinējā Iedzīvotāju reģistra un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmas funkcionalitāti.

Noteikumi detalizēti nosaka kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, tiesa un zvērināti notāri iekļaus vai aktualizēs ziņas Fizisko personu reģistrā, kā uzglabās un izmantos dokumentus, kā arī nosaka kārtību, kādā Latvijas nepilsoņi iesniegs dokumentus, kas pamato viņu uzturēšanos ārvalstīs, un dokumentu, kas apliecina, ka viņi  nav bijuši citas valsts pilsoņi.

Tāpat noteikumi nosaka, kādā veidā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) informāciju sniedz Saeimas Administrācija, valsts pārvaldes iestādes, tiesas, zvērināti notāri un fiziskas personas, lai PMLP aktualizētu ziņas Fizisko personu reģistrā.

PMLP un pašvaldības Fizisko personu reģistrā iekļaus ziņas par Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem, ārzemniekiem, kuri Latvijā saņēmuši uzturēšanās atļauju, Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību un kuriem ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi nekustamā īpašuma, komercdarbības, veselības, nodokļu, pabalstu un izglītības jomā.

Aktualizējot ziņas Fizisko personu reģistrā, tiks norādīts grozījumu datums, tiesiskais pamats un šos grozījumus apliecinoša dokumenta numurs, izdošanas datums, izdevējvalsts un izdevējiestāde. Darbinieki, kuri reģistrā iekļaus ziņas par personu, pārbaudīs ziņu atbilstību personu apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir juridisks spēks Latvijā.

Sniegt ziņas Fizisko personu reģistram būs iespējams klātienē vai elektroniski.

Fizisko personu reģistra likums paredz, ka reģistra ziņas iekļaus un aktualizēs ne tikai PMLP, bet arī citas valsts pārvaldes iestādes, piemēram, pašvaldība, rajona (pilsētas) tiesa, sniedzot pakalpojumus ārzemniekam nekustamā īpašuma, komercdarbības, veselības, nodokļu, pabalstu, patvēruma un izglītības jomā.

Svarīgi, ka personu izvēle par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves tiks uzkrāta Fizisko personu reģistrā līdz 2022. gada 31. janvārim, bet sākot no 2022. gada 1. februāra personai šī atzīme būs jāizdara vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā.

 

Sagatavoja:

Iekšlietu ministrijas Komunikācijas nodaļa
E-pasts: kn@iem.gov.lv