Ārzemnieka eID karte

Kas ir ārzemnieka eID karte?

Ārzemnieka eID karte ir personu apliecinošs dokuments, kas apliecina tā turētāja identitāti gan saņemot pakalpojumus digitālajā vidē, gan klātienē, apmeklējot pakalpojuma sniedzējus Latvijā, piemēram, bankas, notārus, valsts iestādes.

Kam paredzēta ārzemnieka eID karte?

Ārzemnieka eID karte paredzēta ārzemniekiem, kuri pastāvīgi neuzturas Latvijā un pārsvarā kārto savus darījumus elektroniskajā vidē.

Patvēruma meklētāju gadījumā paredzēts, ka dokumentā – ārzemnieka eID kartē tiek papildu iekļautas arī ziņas par tiesībām uz nodarbinātību Latvijā.

Atšķirībā no citiem personu apliecību veidiem ārzemnieka eID karte:

 • NAV obligāts personu apliecinošs dokuments. Tās saņemšana ir brīvprātīga cilvēka izvēle;
 • NAV ceļošanas dokuments. Tā neapliecina personas uzturēšanās tiesības Latvijā.

Kādiem nolūkiem paredzēta ārzemnieka eID karte?

Ārzemnieka eID kartē iestrādātie elektroniskās identitātes rīki ļauj ārzemniekam pilnvērtīgi darboties  digitālajā vidē:

 • izmantot valsts un pašvaldību sniegtos e-pakalpojumus;
 • apliecināt savu e-identitāti un elektroniski parakstīt dokumentus;
 • noformēt un lietot e-adresi, lai komunicētu ar valsts un pašvaldību iestādēm;
 • apliecināt savu identitāti klātienē iestādēs un uzņēmumos.

Kā reģistrēties ārzemnieka eID kartei?

Trīs vienkārši soļi un ārzemnieka eID karte būs gatava:

 1.  Jāreģistrējas Fizisko personu reģistrā, lai saņemtu personas kodu.
 • Reģistrāciju var veikt, aizpildot anketu, kas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu (ja personai ir izsniegts Eiropas Savienības sertificēta pakalpojuma sniedzēja drošs elektroniskais paraksts, kas satur iesniedzēja identitātes datus un laika zīmogu)  un jānosūta uz e-pasta adresi pasts@pmlp.gov.lv ;
 1. Jādodas saņemt pakalpojumu;
 • Aktuālā informācija par iespējām noformēt un saņemt ārzemnieka personas apliecību  ārpus Latvijas atrodama Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā "Konsulārie pakalpojumi".
 • Pakalpojumu var saņemt:jebkurā no Pārvaldes teritoriālajām nodaļām, iepriekš sazinoties ar konkrēto nodaļu telefoniski vai e-pastā https://www.pmlp.gov.lv/lv/filiales, piesakot apmeklējumu vai rindas kārtībā.
 1. Apmeklējuma laikā ārzemniekam būs jāuzrāda savas mītnes zemes izsniegtais personu apliecinošais dokuments. eID kartes noformēšanas procesā ārzemniekam Pārvaldē būs jānodod biometriskie dati – sejas un divu pirkstu digitālie attēli.

Patvēruma meklētājam būs jāuzrāda patvēruma meklētāja personas dokuments, kuru izsniegusi Valsts robežsardze.

Ārzemnieka eID kartes izsniegšana:

 1. Ārzemnieka eID karte tiek izgatavota 2 darbdienu laikā;
 2. Valsts nodeva par ārzemnieka eID kartes noformēšanu, izgatavošanu un izsniegšanu ir 80 eiro. Patvēruma meklētājiem tā ir bezmaksas.

Informācija par ārzemnieka eID karti saņemšanas iespējām ārvalstīs pieejama Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā.