Jaunumi PMLP30
Bērna rokas, kas tur pasi uz pasaules kartes fona
  • Kur jāvēršas, lai varētu ierakstīt bērnu savā pasē?
  • Kādi dokumenti ir nepieciešami?
  • Vai šos dokumentus nepieciešams iztulkot un notariāli apstiprināt?

Šodienas rakstā atbildam uz šiem svarīgajiem jautājumiem.

Kur jāvēršas, lai varētu ierakstīt bērnu savā pasē?

Lai bērnu ierakstītu Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa pasē, jāvēršas jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā, veicot iepriekšējo pierakstu.

Iepriekšējo pierakstu iespējams veikt, piesakoties caur mājaslapas tiešsaites pierakstu vai caur mobila telefona lietotni Qticket, lejupielādējot to Google Play vai App store.

Kādi dokumenti ir nepieciešami?

Līdzi jāņem sava pase un bērna dzimšanas apliecība (ja ir, arī bērna personu apliecinošs dokuments).

Vai šos dokumentus nepieciešams iztulkot un notariāli apstiprināt?

Ja bērns ir dzimis ārzemēs, tad ir nepieciešams dzimšanas apliecības tulkojums latviešu valodā (tulkojums var būt notariāli apliecināts vai arī Jūsu paša vai citas personas, veikts tulkojums. Uz tulkojuma jābūt tulkotāja parakstam, paraksta atšifrējumam, tulkojuma veikšanas datumam un vietai.

Apliecinot dokumenta tulkojuma pareizību, tulks tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta noformē apliecinājuma uzrakstu valsts valodā. Apliecinājuma uzrakstā ir:

1. ar lielajiem burtiem rakstīti vārdi "TULKOJUMS PAREIZS";

2. tulka vārds, uzvārds un personas kods;

3. tulka paraksts;

4. apliecinājuma vietas nosaukums;

5. apliecinājuma datums.

Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, tulks atbild likumā noteiktajā kārtībā.

 

Papildus, ja bērna dzimšanas brīdī viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, bērns līdz 18 gadu vecumam var tikt reģistrēts par Latvijas pilsoni.