Covid-19 Informācija presei Jaunumi

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde), lai rūpētos par klientu un darbinieku drošību un veselību, kā arī, lai ierobežotu pulcēšanās radītos riskus, pieņēmusi lēmumu pēc ārkārtējā stāvokļa atcelšanas klientus apkalpot tikai pēc iepriekšēja pieraksta, atceļot pakalpojuma saņemšanas iespēju rindas kārtībā.

Lai saņemtu Pārvaldes sniegtos pakalpojumus, aicinām aktīvāk izmantot arī Pārvaldes 14 elektroniskos pakalpojumus portālā Latvija.lv.

Atgādinām, ka arī pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas dokumentus uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai varēs iesniegt elektroniski, katru dokumentu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Informējam, ka klientiem gadījumā, kad nepieciešams noformēt jaunu personu apliecinošu dokumentu (izņemot uzturēšanās atļauju) un lai samazinātu uzturēšanās laiku Pārvaldes klientu apkalpošanas zālē, ir iespējams izmantot Pārvaldes elektronisko pakalpojumu portālā Latvija.lv “Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai”.  Minētais pakalpojums nodrošina klientam iespēju pieteikties izvēlētā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā dokumentu iesniegšanai personu apliecinoša dokumenta noformēšanai un jau veikt valsts nodevas maksājumu par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu. Minētajā e-pakalpojumā ir iespēja norādīt un izvēlēties gan pakalpojuma saņemšanas vietu, gan datumu un laiku.

Ņemot vērā, ka Pārvaldes Rīgas nodaļās ir vislielākais apkalpojamo klientu skaits, lai sev vēlamo pakalpojumu saņemtu pēc iespējas ātrāk, aicinām izmantot iespēju pakalpojuma saņemšanai izmantot arī visas pārējās 26 Pārvaldes teritoriālās nodaļas citās Latvijas pilsētās.

Informācija par Pārvaldes teritoriālajām nodaļām un kontaktiem iepriekšējā pieraksta veikšanai ir atrodama Pārvaldes mājaslapā sadaļā “Kontakti”.