Jaunumi
ff

Cienījamie Pārvaldes klienti!
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17. panta pirmo daļu, lai racionāli izmantotu darba laiku Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās, š.g. 30. aprīlī noteikts šāds apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Rīgas 1.nodaļā: no plkst. 800 līdz 1400
Līvānu filiālē: no plkst. 900 līdz 1300
Pārējās teritoriālajās nodaļās: no plkst. 830 līdz 1300
Vienotā informatīvā tālruņa darba laiks: no plkst. 800 līdz 1400

Saskaņā ar likuma “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” 1. pantu par svētku dienām noteiktas: 3 un 4. maijs. 
3. un 4. maijā Pārvaldes teritoriālās nodaļas būs slēgtas.

Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 31.gadadienā!