Jaunumi PMLP30
Lauku māja

Kā es varu sevi piedeklarēt?

Deklarēt dzīvesvietu vari divos veidos:

  1. portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”;
  2. tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta.

Kā es varu pārbaudīt, kas deklarējis dzīvesvietu manā īpašumā?

Ja esi nekustāma īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona, tad vari bez maksas saņemt aktuālās Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu Tavā īpašumā, kā arī uzzināt šo personu skaitu.

Informāciju vari pieprasīt divos veidos:

  1. elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas”;
  2. nosūtot rakstisku brīvās formas iesniegumu pa pastu jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā.

Kas jādara, lai izdeklarētu svešu personu no savas dzīvesvietas?

Lai izdeklarētu svešu personu no sava īpašuma, ar iesniegumu par deklarēto ziņu anulēšanu,  jāvēršas tās pašvaldības iestādē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas Tavs īpašums.

Pašvaldības iestāde veiks deklarēto ziņu pārbaudi un, ja konstatēs, ka Tavā īpašumā deklarētajai personai nav tiesības tur būt deklarētai, anulē ziņu par deklarēšanos.  

Vairāk informācijas šeit: https://bit.ly/3pLy1nr

Kā varu paziņot par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs?

Paziņo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, izmantojot Pārvaldes piedāvāto e-pakalpojumu "Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs".