Jaunumi PMLP30
Pase un bērns

Personu apliecinošu dokumentu NEDRĪKST bojāt, izmest un iznīcināt, kad tas kļuvis lietošanai nederīgs, t.sk. kad beidzies dokumenta derīguma termiņš!

Ļoti bieži saskaramies ar situācijām, kad Pārvaldes klienti, atnākot noformēt jaunu pasi un/vai eID karti, nav saglabājuši savu iepriekšējo personu apliecinošo dokumentu, jo tas, kļuvis lietošanai nederīgs, t.sk. beidzies dokumenta derīguma termiņš.

Atgādinām, ka personu apliecinošs dokuments ir Latvijas Republikas īpašums un tas jānodod Pārvaldei, kad tas kļūst lietošanai nederīgs!

Kas jāzina un jāievēro pases vai eID kartes turētājam?

 1. Pase un eID karte ir valsts īpašums

Personu apliecinošs dokuments nav konkrētā cilvēka, bet gan Latvijas valsts īpašums.

Maksājot valsts nodevu par pases un/vai eID kartes izsniegšanu, cilvēks to nepērk, bet maksā valsts nodevu par dokumentu noformēšanu personu apliecinoša dokumenta izgatavošanai un izsniegšanai. Tas nozīmē, ka pēc pases vai eID kartes derīguma termiņa izbeigšanās tā jānodod izdevējiestādei - Pārvaldes teritoriālajai nodaļai.

 1. Pases un/vai eID kartes turētājam jāievēro šādi noteikumi:
 • jāglabā, dokuments tā, lai tas nenonāktu cita cilvēka rīcībā;
 • jāglabā, dokuments tā, lai bojājuma dēļ tas nekļūtu lietošanai nederīgs;
 • par dokumenta zudumu nekavējoties jāziņo Pārvaldei, Valsts policijai vai Valsts robežsardzei;
 • mēneša laikā pēc personas tiesiskā statusa maiņas vai dokumenta derīguma termiņa beigām pase un/vai eID jānodod Pārvaldei;
 • atrodot cita cilvēka pasi vai eID karti, tā jānodod Pārvaldei, Valsts policijai vai Valsts robežsardzei;
 • ja bērns nav sasniedzis 14 gadu vecumu, par tā pases vai eID kartes glabāšanu ir atbildīgs šī bērna likumiskais pārstāvis;
 • ja dokumenta turētājs atrodas ārvalstīs, iepriekš minētajos gadījumos ir jādodas uz Latvijas Republikas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību, ja attiecīgajā valstī tāda ir.

Ikviena dokumenta turētāja pienākums ir rūpīgi glabāt savu pasi un/vai eID karti!

 1. Vai ir sods, ja nenodod pasi un/vai eID karti, kura kļuvusi lietošanai nederīga?
 • par pases un/vai eID kartes bojāšanu vai lietošanai nederīgas pases vai eID kartes nenodošanu, saņemot jaunu personu apliecinošu dokumentu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 35 eiro;
 • katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli.

Par to, kā jārīkojas, ja pazudusi pase vai eID karte vai atrodi cita cilvēka pasi vai eID karti lasi vairāk ŠEIT .