Covid-19 Jaunumi

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk - Pārvalde) atgādina, ka personu apliecinošie dokumenti (pase, personas apliecība), kuriem ārkārtējās situācijas laikā beidzies derīguma termiņš, joprojām ir derīgi personas identificēšanai Latvijā. Likumā noteikts, ka šāds dokuments ir obligāti jānomaina 60 dienu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Lai rūpētos par klientu un darbinieku drošību un veselību, kā arī, lai ierobežotu pulcēšanās radītos riskus, Pārvalde pieņēmusi lēmumu pēc ārkārtējā stāvokļa atcelšanas klientus apkalpot tikai pēc iepriekšēja pieraksta, atceļot pakalpojuma saņemšanas iespēju rindas kārtībā.

Informējam, ka klientiem gadījumā, kad nepieciešams noformēt jaunu personu apliecinošu dokumentu (izņemot uzturēšanās atļauju) un lai samazinātu uzturēšanās laiku Pārvaldes klientu apkalpošanas zālē, ir iespējams izmantot Pārvaldes elektronisko pakalpojumu portālā Latvija.lv “Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai”.  Minētais pakalpojums nodrošina klientam iespēju pieteikties izvēlētā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā dokumentu iesniegšanai personu apliecinoša dokumenta noformēšanai un jau veikt valsts nodevas maksājumu par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu. Minētajā e-pakalpojumā ir iespēja norādīt un izvēlēties gan pakalpojuma saņemšanas vietu, gan datumu un laiku.

Tāpat pieteikties iepriekšējam pierakstam var, zvanot uz vienu no PMLP teritoriālajām nodaļām, vai sūtot e-pastu. Teritoriālo nodaļu KONTAKTI.

Ņemot vērā, ka Pārvaldes Rīgas nodaļās ir vislielākais apkalpojamo klientu skaits, lai sev vēlamo pakalpojumu saņemtu pēc iespējas ātrāk, aicinām izmantot iespēju pakalpojuma saņemšanai izmantot arī visas pārējās 26 Pārvaldes teritoriālās nodaļas citās Latvijas pilsētās.