Covid-19 Jaunumi

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk - Pārvalde) atgādina, ka personu apliecinošie dokumenti (pase, personas apliecība), kuriem ārkārtējās situācijas laikā beidzās derīguma termiņš, joprojām ir derīgi personas identificēšanai Latvijā. Likumā noteikts, ka šāds dokuments ir obligāti jānomaina 60 dienu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, t.i., līdz 10. augustam.

Lai pasargātu klientus un darbiniekus personu apliecinošus dokumentus noformē un izsniedz tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot fizisko distancēšanos.

Pieteikties noformēt jaunu personu apliecinošu dokumentu (izņemot uzturēšanās atļauju) ir iespējams Pārvaldes elektronisko pakalpojumu portālā Latvija.lv. Tāpat pieteikties iepriekšējam pierakstam var, zvanot uz vienu no PMLP teritoriālajām nodaļām, vai sūtot e-pastu. Teritoriālo nodaļu KONTAKTI.

Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 186.panta pirmajā daļā noteikto par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša dokumenta — personām, kurām jābūt personu apliecinošam dokumentam, tiek uzlikts naudas sods līdz trīsdesmit pieciem eiro.