1. Ja iepriekš pieteicāties valsts valodas pārbaudei un to nenokārtojāt vai līdz šim neesat to kārtojis attaisnojošu iemeslu dēļ, dokumentus uzturēšanās atļaujai var iesniegt JŪSU LIKUMĪGĀS UZTURĒŠANĀS LATVIJAS REPUBLIKĀ LAIKĀ, BET NE VĒLĀK KĀ līdz 2024. gada 30. martam.
 2. Atļauja uzturēties Latvijas Republikā tiks piešķirta uz diviem gadiem.
 3. Par attaisnojošiem iemesliem var tikt uzskatīti būtiski ar veselību saistīti iemesli vai citi no personas gribas un rīcības neatkarīgi iemesli.
 1. Brīvas formas iesniegums( Paraugs )
 2. Pilna pases kopija (atbilstība oriģinālam un apliecināta ar parakstu) 
 3. Iesniegums, kas pamato attaisnojošo iemeslu esamību valsts valodas pārbaudes nekārtošanai
 4. Dokuments, kas apliecina iztikas nodrošinājumu. Par iztikas nodrošinājumu uzskatāmi personas rīcībā esošie līdzekļi
 5. Valsts nodevas samaksas apliecinājums

Dokumentus var iesniegt,

 • atsūtot pa pastu parastā, neierakstītā vēstulē;
 • elektroniski, apstiprinot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi pasts@pmlp.gov.lv vai uz jebkuras Pārvaldes teritoriālās nodaļas epasta adresi.

Dokumenti tiks izskatīti četru mēnešu laikā.

Pirms dokumentu iesniegšanas jāveic valsts nodevas samaksa 100 eiro apmērā.

 • Iemaksas mērķis: VN PMLP dok. MK 557 (12.09.2017.) Vārds, uzvārds
 • Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
 • Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
 • Konta Nr.: LV37TREL1060140918500

Nepieciešamības gadījumā papildu informāciju un individuālas konsultācijas var iegūt, rakstot Pārvaldes Migrācijas nodaļai uz e-pasta adresi mn@pmlp.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67209400.