Ja Jums Latvijā piešķirta pagaidu aizsardzība (izsniegta vīza vai termiņuzturēšanās atļauja, vai piešķirts personas kods) un Jūs gatavojaties izceļot no Latvijas, lai atgrieztos Ukrainā vai dotos uz citu valsti, Jums Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums par pagaidu aizsardzības statusa un vīzas vai termiņuzturēšanās atļaujas anulēšanu.

Iesniegumu var iesniegt:

  • jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā ārpus rindas (https://www.pmlp.gov.lv/lv/filiales)
  • jebkurā no 138 Valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (VPVKAC);
  • ja atrodaties ārpus Latvijas - Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī: https://www.mfa.gov.lv/lv;
  • ja Jums piešķirts elektroniskais paraksts Latvijas Republikā, iesniegumu varat aizpildīt arī elektroniski un, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz elektroniskā pasta adresi: pasts@pmlp.gov.lv

Ja kopā ar Jums izceļo arī Jūsu nepilngadīgie bērni vai aizgādnībā vai aizbildnībā esošās personas, iesniegumi jāaizpilda par katru no šīm personām.