Iedzīvotāju reģistrā tiek uzkrātas ziņas par personas atļauju vai aizliegumu izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.

Reģistrā iekļautās ziņas par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves PMLP izsniedz pēc rakstiska pieprasījuma ārstniecības, izglītības un zinātnes iestādēm, kurām normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības nodarboties ar dzīva vai miruša cilvēka audu un orgānu izņemšanu un izmantošanu.

Lai šādas ziņas iekļautu Iedzīvotāju reģistrā, personai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē jāiesniedz noteiktas formas iesniegums (skatīt zemāk), kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods un aizliegums vai atļauja izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.
Lai iesniegtu iesniegumu elektroniski, personai ir jāaizpilda speciāla tiešsaistes forma.

Iesniegumu var iesniegt:

  • klātienē PMLP teritoriālajās nodaļās, ja vienlaikus tiek saņemts personu apliecinošs dokuments;
  • pa pastu PMLP teritoriālajās nodaļās, ja paraksts uz iesnieguma ir notariāli apliecināts;
  • elektroniski portālā www.latvija.lv.

Iesniedzot iesniegumu personīgi, personai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļām jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Persona iesniegumu var nosūtīt pa pastu vai iesniegt ar pilnvarotās personas starpniecību, ja personas paraksts uz iesnieguma ir notariāli apliecināts

Par šo pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva.

Prezentācija: