Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde portālā Latvija.lv Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem piedāvā publisko e-pakalpojumu „Pieteikšanās personu apliecinošu dokumentu izsniegšanai”, kuru izmantojot, persona piesakās vai piesaka citu personu dokumentu iesniegšanai pases vai personas apliecības (eID kartes) izsniegšanai, izvēloties Pārvaldes teritoriālo nodaļu un apmeklējuma laiku, un samaksā valsts nodevu par attiecīgā personu apliecinošā dokumenta izsniegšanu un vienlaikus var izvēlēties laiku sagatavotās pases vai personas apliecības saņemšanai.

Piesakoties personu apliecinošu dokumentu izsniegšanai elektroniski:

  • e-pakalpojumā pieteiktā persona ierodas izvēlētajā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā noteiktajā apmeklējuma laikā un iesniedz dokumentus personu apliecinošu dokumentu izsniegšanai (negaidot rindā);
  • apkalpošanas laiks ir saīsināts, jo jau ir uzsākta iesnieguma personu apliecinošu dokumentu izsniegšanai elektroniska noformēšana un ir veikts valsts nodevas maksājums.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, e-ID vai internetbankas autentifikācijas līdzekli uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas, kas attēlojas iznirstošā loga veidā, atverot sadaļu „Mana darba vieta” , vai visu e-pakalpojumu sarakstā, nospiežot uz saites „Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu”, kā arī izvērstajā pakalpojuma apraksta skatījumā.
Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

Autentifikācija ar internetbanku pieejama "Swedbank", "SEB banka", "Citadele bankas", "Norvik bankas",  ''Meridian Trade Bank'' , "Luminor",  "PrivatBank" "Rietumu banka" , "ABLV Bankas"  un "BlueOrange" internetbankas lietotājiem.

Apmācība solis 1
  •  Lai lietotu e-pakalpojumu, iepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tos apstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, un uzklikšķina uz spiedpogas „Tālāk”. 
Apmācība solis 2
  • Nākamajā solī tiek atvērta forma, kurā tiek attēlots pakalpojuma izpildes rezultāts, ja persona jau ir pieteikusies personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai, izmantojot e-pakalpojumu, vai, uzklikšķinot uz spiedpogas „Jauns pieteikums”, atveras forma „Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai”.
Apmācība solis 3
Apmācība solis 4
  • Aizpilda norādīto kontaktinformāciju un izvēlas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālo nodaļu, datumu un laiku, kurā persona iesniegs dokumentus personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai, un uzklikšķina uz spiedpogas „Turpināt”.  Sadaļā „Personu datu aizpildīšana” norāda personas kodu, vārdu un uzvārdu personai, kura vēlas iesniegt dokumentus personu apliecinošu dokumentu izsniegšanai, un uzklikšķina uz spiedpogas „Turpināt”.  Sadaļā „Atvieglojumi valsts nodevai” izvēlas atbilstošos valsts nodevas atvieglojumus personai vai gadījumam, ja tādi ir. Izvēlas, kādu dokumentu persona vēlas saņemt: pasi, personas apliecību vai abus, un norāda, cik darba dienu laikā no dienas, kad persona iesniegs dokumentus klātienē, persona vēlas dokumentu saņemt, un uzklikšķina uz spiedpogas „Turpināt”. 
Apmācība solis 5
  • Ir apskatāmas personas aizpildītās ziņas. Uzklikšķinot uz spiedpogas „Apstiprināt pieteikumu un veikt maksājumu”, pieteikums tiek saglabāts, bet nav iesniegts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Uzklikšķinot uz spiedpogas „Veikt maksājumus” , veic valsts nodevas maksājumu par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu.
Apmācība solis 6
  • Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojumu būs pieejama sadaļā „E-pakalpojumi” ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru. Par e-pakalpojumā konstatētajām problēmām, kļūdām un nepilnībām iespējams ziņot, aizpildot kļūdas pieteikuma formu, kas pieejama pakalpojuma formas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas” un izvēloties šķirkli „Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi. 

 

Portālu www.latvija.lv uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Par tehniskām problēmām e-pakalpojuma pieprasīšanas gaitā vai problēmām ar autentificēšanos ziņojiet aģentūras E-pakalpojumu atbalsta dienestam pa e-pastu portals@vraa.gov.lv vai izmantojot pakalpojuma pieprasīšanas formās pieejamās saites problēmas paziņošanai.

Pakalpojums ir izveidots un tiek sniegts sadarbībā ar Valsts zemes dienestu, kas nodrošina e-pakalpojumam nepieciešamo adrešu datu sniegšanu no savā pārziņā esošā Valsts adrešu reģistra.

 Adresācijas sakārtošanas projekts   Latvija.lv logo    VRAA logo