Video pamācība

Portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs", personai ir iespējams elektroniski paziņot Pārvaldei savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietu ārvalstīs.

Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.

Autentifikācija ar internetbanku pieejama "Swedbank", "SEB bankas", "Citadele bankas", "Norvik bankas",  ''Meridian Trade Bank'' , "Luminor",  "PrivatBank" "Rietumu banka" , "ABLV Bankas"  un "BlueOrange" internetbankas lietotājiem.
Lai autentificētos ar personas apliecību (eID karti) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, nepieciešama attiecīgā karte un viedkartes nolasīšanas iekārta.

Paziņojot dzīvesvietu elektroniski:
nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma pieprasītājs tiek identificēts pēc elektroniskā paraksta vai internetbankas autentifikācijas līdzekļa;
- ja dzīvesvieta tiek paziņota savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, nav jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, jo ziņas par personas likumisko pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;
ziņas par jauno dzīvesvietu tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā.

Pārliecināties par savu deklarēto dzīvesvietu Latvijā vai reģistrēto dzīvesvietu ārvalstīs iespējams elektroniski, izmantojot portālā pieejamo e-pakalpojumu savu Iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apskatīšanai.

 

Portālu www.latvija.lv uztur Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Par tehniskām problēmām e-pakalpojuma pieprasīšanas gaitā vai problēmām ar autentificēšanos ziņojiet aģentūras E-pakalpojumu atbalsta dienestam pa e-pastu portals@vraa.gov.lv vai izmantojot pakalpojuma pieprasīšanas formās pieejamās saites problēmas paziņošanai.

 Adresācijas sakārtošanas projekts       Latvija.lv logo       VRAA logo