Ārzemnieks, kurš likumīgi uzturas Latvijas Republikā ar C vīzu, ko izsniegusi Latvijas vai citas Šengenas līguma dalībvalsts atbildīgā iestāde, atsevišķos izņēmuma gadījumos var lūgt pagarināt vīzu un/vai viņa uzturēšanās ilgumu Latvijā:

  • Vīzas derīguma termiņu un/vai ārzemnieka uzturēšanās ilgumu pagarina tikai gadījumos, ja vīzas turētājs ir iesniedzis pierādījumu par nepārvaramiem apstākļiem vai humāniem iemesliem, kas viņam neļauj atstāt Latvijas teritoriju pirms vīzas derīguma termiņa vai vīzā atļautās uzturēšanās beigām. Šādu vīzu pagarina, neiekasējot valsts nodevu.
  • Vīzas derīguma termiņu un/vai uzturēšanās ilgumu var pagarināt arī gadījumos, ja vīzas turētājs iesniedz pierādījumus par nopietniem personīgiem iemesliem, kas pamato derīguma termiņa vai uzturēšanās ilguma pagarinājuma nepieciešamību. Par šādu pagarinājumu iekasē valsts nodevu – EUR 30 apmērā.

Vīzas pagarināšanai nepieciešams iesniegt arī šādus dokumentus.

Lēmumu par vīzas pagarināšanu pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Dokumentus vīzas pagarināšanai ārzemnieks pa pastu vai ar kurjerpastu nosūta uz  Migrācijas nodaļu Čiekurkalna 1.līnijā 1, 3.k. Rīgā vai uz Pārvaldes Daugavpils, Jūrmalas, Liepājas, Valmieras vai Ventspils nodaļām.

Pagarinot vīzu, ņem vērā noteikumu, ka kopējais uzturēšanās ilgums Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā nedrīkst pārsniegt 90 dienas 180 dienu laikaposmā. Vīzu pagarina, izsniedzot jaunu vīzas uzlīmi.