Bezvalstnieka ceļošanas dokumentu apliecina izsniedz personām, kurām saskaņā ar "Bezvalstnieku likumu" piešķirts bezvalstnieka statuss.

Bezvalstnieka ceļošanas dokuments ir obligāts personu apliecinošs dokuments bezvalstniekam, kuram Latvijā piešķirts bezvalstnieka statuss.

Pēc bezvalstnieka ceļošanas dokumenta saņemšanas, personai nekavējoties jāiesniedz dokumenti uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Bezvalstnieku ceļošanas dokumentu izsniedz ar derīguma termiņu divi gadi. 

Dokumentus bezvalstnieku ceļošanas dokumenta izsniegšanai iesniedz un dokumentu saņem PMLP teritoriālajā nodaļā 

Persona, kura dzīvo vai ilgstoši uzturas ārvalstī, ceļošanas dokumenta saņemšanai var vērsties Latvijas Republikas konsulārajā vai diplomātiskajā pārstāvniecībā.

Ceļošanas dokumentā personas vārdu vai uzvārdu (personvārdu) ieraksta atbilstoši  personvārda ierakstam Fizisko personu reģistrā.  Ja personvārda rakstība ceļošanas dokumentā atšķiras no tā rakstības citas valodas oriģinālformā, vai atšķiras no personvārda vai personas dzimtas uzvārda vēsturiskās formas vai citas valodas oriģinālformas, ceļošanas dokumenta 4. lappusē ieraksta personas dzimtas uzvārda vēsturisko formu vai personvārda citas valodas oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā, ja persona vai nepilngadīgas personas vecāki vēlas un var to apliecināt dokumentāri.