Bezvalstnieka ceļošanas dokumentu apliecina izsniedz personām, kurām saskaņā ar "Bezvalstnieku likumu" piešķirts bezvalstnieka statuss.

Bezvalstnieka ceļošanas dokuments ir obligāts personu apliecinošs dokuments bezvalstniekam, kuram Latvijā piešķirts bezvalstnieka statuss.

Pēc bezvalstnieka ceļošanas dokumenta saņemšanas, personai nekavējoties jāiesniedz dokumenti uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

Bezvalstnieku ceļošanas dokumentu izsniedz ar derīguma termiņu divi gadi. 

Dokumentus bezvalstnieku ceļošanas dokumenta izsniegšanai iesniedz un dokumentu saņem PMLP teritoriālajā nodaļā.

Ceļošanas dokuments bezvalstniekam 2024
Bezvalsnieka dokuments_2024