Bēgļa ceļošanas dokuments apliecina tā turētāja identitāti un paredzēts ceļošanai uz ārvalstīm. To izsniedz personām, kurām saskaņā ar Patvēruma likumu piešķirts bēgļa statuss.

Bēgļa ceļošanas dokumentu apliecina izsniedz personām, kurām saskaņā ar Patvēruma likumu piešķirts bēgļa statuss.

Kas ir bēgļa ceļošanas dokuments? 
Bēgļa ceļošanas dokuments ir personu apliecinošs dokuments, kas tā turētājam dod tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, šķērsot Latvijas robežu un atgriezties tās teritorijā. 
Bēglim jāsaņem pastāvīgās uzturēšanās atļauja, kas reizi 5 gados ir jāpārreģistrē.

Bēgļa ceļošanas dokumentu izsniedz uz 5 gadiem.

Bēglim personas apliecinošs dokuments pirmo reizi bez maksas. Par bēgļa ceļošanas dokumenta un uzturēšanās atļaujas atkārtotu izsniegšanu valsts nodeva jāmaksā Ministru Kabineta noteiktajā apjomā. Bēgļiem izsniedzamas bezmaksas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.

Svarīgi! 
Pirms doties uz ārzemēm, bēgļa ceļošanas dokumenta turētājiem nepieciešams iepazīties ar apmeklējamās valsts ieceļošanas noteikumiem, kas attiecas uz šo dokumentu turētājiem.

Atbilstoši Padomes regulai (EK) Nr. 1932/2006 no prasības saņemt vīzu, lai ieceļotu kādā no ES dalībvalstīm, izņemot Lielbritāniju un Īriju, bet ieskaitot Norvēģiju un Islandi, ir atbrīvoti bēgļi, kas pastāvīgi dzīvo kādā dalībvalstī un, kas ir šīs dalībvalsts izdota ceļošanas dokumenta turētājs.