Autorizētās identifikācijas funkcionalitātes (AIF) ir paredzēta izmantošanai braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai, sabiedriskajā transportā personu kategorijām, kuras noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi".