eID kartes Autorizētās identifikācijas funkcionalitātes (AIF) uzstādīšanas rokasgrāmata
 

IEVADS

Autorizētās identifikācijas funkcionalitātes (AIF) ir paredzēta uzstādīšanai otrās paaudzes ID kartēm, jeb kartēm kuras izdotas sākot no 02.09.2019 līdz 27.12.2021. eID kartēm, kuras ir izsniegtas no 28.12.2021, AIF uzstādīšana nav nepieciešama. Šī funkcionalitāte nodrošina iespēju autorizētam terminālim nolasīt eID kartes turētāja identifikatoru. 
Minēto funkcionalitāti iespējams uzstādīt eID kartēm attālināti, izmantojot eID-LV starpprogrammatūras grafisko lietotāja saskarni, jāņem vērā, ka eID kartes derīguma termiņš nedrīkst būt beidzies, jābūt aktīviem eparaksta un autentifikācijas sertifikātiem, kā arī jābūt pieejamam PIN kodiem, kuri tiek izsniegts kopā ar eID karti.
Lai veiktu Autorizētās identifikācijas funkcionalitātes (AIF) uzstādīšanu, uz darbstacijas nepieciešams uzstādīt eID-LV starpprogrammatūru (turpmāk starpprogrammatūra). 
Lietotājiem, kuri ikdienā jau izmanto eID karti e-Identitātes apliecināšanai vai dokumentu parakstīšanai, būs nepieciešams atjaunot eID-LV starpprogrammatūru uz šobrīd jaunāko versiju 2.0.13 versiju, kuru var lejuplādēt šeit: https://www.pmlp.gov.lv/lv/datora-sagatavosana-darbam-ar-eid
Savukārt, lietotājiem, kuri iepriekš nav izmantojuši eParaksts eID kartē, jāatceras, ka kartes izmantošanai nepieciešams kartes lasītājs.


Autorizētās identifikācijas funkcionalitātes (AIF) uzstādīšana
Pakalpojuma saņemšanas laikā Jums ir nepaciešams atrasties tiešsaistē.


Lai saņemtu pakalpojumu:

  • Uz jūsu darbstacijas jabūt uzstādītai starpprogrammatūrai (Latvia eID PinTool).
  • Jūsu darbstacijai jābūt aprīkotai ar viedkaršu lasītāju. Viedkaršu lasītājā jābūt ievietotai eID kartei.
  • Atveriet starpprogrammatūru.
eID pintool

7.attēls.
Šādi izskatās pirmais starpprogrammatūras ekrāns (Sākuma ekrāns). Lai veiktu AIF uzstādīšanu, izvēlieties "Pakalpojumi" šķirkli.
 

Pin tool

8.attēls.

Pin Tool

9.attēls. Pakalpojumu ekrāna autentifikācijas PIN1 pārbaude.


Izvēloties iespēju “Pakalpojumi”, starpprogrammatūra veidos drošu savienojumu ar autentifikācijas serveri, un, lai pārbaudītu lietotāja – eID kartes turētāja identitāti, lūgs ievadīt PIN1 kodu. Veiksmīgas identitātes pārbaudes gadījumā lietotne pieprasīs konkrētajai eID kartei atbilstošo pakalpojumu sarakstu no Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas. Savienojuma veidošana var ilgt vairākas sekundes, atkarībā no lietotāja interneta pieslēguma ātruma, kā arī autentifikācijas un pakalpojumu nodrošināšanas serveru noslodzes.
Ja autentifikācija nav veiksmīga, tiks attēlots atbilstošs kļūdas paziņojums. Visticamākās iemesls neveiksmīgai autentifikācijai ir beidzies autentifikācijas sertifikāta derīguma termiņš vai neaktivizēta sertifikāta lietošana. Ja autentifikācija ir nesekmīga, atkārtojot darbību vairākas reizes, lūdzu ziņojiet Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes eID karšu tehniskā atbalsta dienestam, izmantojot e-pastu: eID@pmlp.gov.lv

Pin Tool

10.attēls. Pakalpojumu saraksts kartei ar pieejamiem pakalpojumiem.

PinTool

 
11.attēls. AIF uzstādīšanas uzsākšana.
Lai pieprasītu pakalpojumu “Uzstādīt Autorizētās identifikācijas funkcionalitāti”, veicamas šādas darbības:
1.    Jāatzīmē šo pakalpojumu sarakstā (ar ķeksi).
2.    Jānospiež pogu "Uzsākt izvēlēto(-s) pakalpojumu(-s)".


     Lai pakalpojums tiktu sniegts veiksmīgi, visā pakalpojuma sniegšanas laikā nepieciešams atrasties tiešsaistē (ar pieslēgumu Internetam), neizņemot eID karti no viedkaršu lasītāja.
 

PinTool

12.attēls. Pakalpojums veiksmīgi izpildīts.
Par veiksmīgu pakalpojuma izpildi liecina atbilstošs paziņojums (skat. 12.attēlu). 
     Pēc veiksmīgas izpildes sadaļā “Pakalpojumi” vairs nebūs pieejams attiecīgais pakalpojums

Ja pakalpojuma izpildes brīdī pārtrūcis savienojums, vai notikušas cita veida kļūdas pakalpojuma izpildi var veikt atkārtoti.
Ja vairākkārtīgi neizdodas pakalpojuma izpilde lūdzam ziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes eID karšu tehniskā atbalsta dienestam, izmantojot e-pastu: eID@pmlp.gov.lv