Personām ar īpašām vajadzībām noteikti šādi atvieglojumi:

  • pirmās grupas invalīdi, otrās grupas invalīdi ar progresējošu psihisku saslimšanu, otrās vai trešās grupas invalīdi ar kurlmēmumu vai abpusēju kurlumu ir atbrīvoti no abām pārbaudēm;
  • II un III grupas invalīdi, kuriem nav labās (kreisās) rokas vai labās (kreisās) rokas plaukstas, II un III grupas redzes invalīdi ir atbrīvoti no latviešu valodas rakstu prasmes pārbaudes;
  • II un III grupas runas invalīdi ir atbrīvoti no latviešu valodas runas prasmes pārbaudes;
  • II un III grupas dzirdes invalīdi ir atbrīvoti no latviešu valodas klausīšanās prasmes un runas prasmes pārbaudes;
  • II un III grupas invalīdi ar citām saslimšanām uz iesnieguma un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinuma pamata var saņemt atvieglojumus ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka pilnvarotas personas atzinumu.

Kur var saņemt papildus informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv  vai np@pmlp.gov.lv, vai arī darba dienās no plkst. 8.00 - 12.00 un 12.30 - 16.30  zvanot pa tālruni +371 67219676, +371 67219156.