Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas likumprojekts “Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā” paredz, ka personas apliecība jeb eID karte no 2023.gada 1. janvāra būs obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim un nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu.

1. Kas ir personas apliecība jeb eID karte?

Personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID) ir personu apliecinošs dokuments, kas apliecina tā turētāja identitāti un tiesisko statusu.

2. Kāda ir pamata valsts nodeva par eID karti?

Valsts nodeva par eID kartes izgatavošanu ir 15 eiro 10 darbdienu laikā un 30 eiro 2 darbdienu laikā.

3. Kam pienākas valsts nodevas atvieglojumi?

Valsts nodevas atvieglojumi:

Ja eID karti izsniedz:

 • bērnam vai jaunietim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu;
 • pensijas vecumu sasniegušai personai;
 • personai, kura uzrāda pensionāra apliecību;
 • personai ar I vai II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu).

Šajos gadījumos valsts nodeva par eID karti ir: 10 darbdienu laikā - 5 eiro, 2 darbdienu laikā - 15 eiro

4. Vai eID karte ir obligāts personu apliecinošs dokuments?

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciētie Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā paredz, ka personas apliecība jeb eID karte no 2023.gada 1. janvāra būs obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim un nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu.

5. Kādas lietas darīt ar eID karti ir aizliegts?

 • dokumentu bojāt, izdarīt tajā tiesību aktos neparedzētas atzīmes vai sākotnējā satura izmaiņas;
 • dokumentu nodot vai pieņemt ķīlā;
 • dokumentu nodot lietošanā citai personai;
 • lietot citas personas dokumentu;
 • dokumentu izsniegt citai personai, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus;
 • lietot dokumentu, kas kļuvis lietošanai nederīgs;
 • iznīcināt dokumentu, kad beidzies tā derīguma termiņš.

6. Kā rīkoties, ja eID karte ir nozaudēta?

 • Ja eID karte ir nozaudēta, nekavējoties par šo faktu jāinformē eID kartes izdevējiestāde (PMLP).
 • Ja personas rīcībā nav otra derīga personu apliecinoša dokumenta, 30 dienu laikā no fakta konstatācijas jāiesniedz dokumenti jauna personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai. 

7. Kā rīkoties, ja eID karte ir nozagta?

Ja eID karte ir nozaudēta, nekavējoties par šo faktu jāinformē eID kartes izdevējiestāde (PMLP) vai Valsts policija.

Ja personas rīcībā nav otra derīga personu apliecinoša dokumenta, 30 dienu laikā no fakta konstatācijas jāiesniedz dokumenti jauna personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai. 

8. Vai eID karte maiņas gadījumā paliks manā rīcībā līdz jaunā dokumenta izgatavošanai?

Jā, eID karti varēs turpināt lietot līdz jaunās eID kartes saņemšanai, ja nav beidzies tās derīguma termiņš.

9. Vai ir kādas priekšrocības, noformējot pasi un eID karti vienlaicīgi?

Lielākā priekšrocība, noformējot gan pasi, gan eID karti vienlaicīgi, ir valsts nodevas atvieglojums pasei - 10 darbdienu laikā - 20 eiro; 2 darbdienu laikā - 40 eiro.

10. Vai eID karti drīkst mainīt pirms tās termiņa beigām?

Jā, personu apliecinošus dokumentus drīkst mainīt arī pirms to termiņa beigām.

11. Kāpēc kopš 2023. gada eID karte būs obligāts personu apliecinošs dokuments, nevis pase?

eID karte kā obligāts personu apliecinošs dokuments noteikta sakarā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem grozījumiem Personu apliecinošu dokumentu likumā, kas stājās spēkā no 01.01.2022

Stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (turpmāk – Regula), kas attiecas gan uz elektroniskajiem dokumentiem, gan elektronisko parakstu, gan arī uz elektronisko identifikāciju. Regulas mērķis ir stiprināt elektronisko darījumu uzticamību iekšējā tirgū, nodrošinot vienotu pamatu drošai elektroniskai mijiedarbībai starp  iedzīvotājiem, uzņēmumiem un publiskām iestādēm, tādējādi palielinot publisko un privāto tiešsaistes pakalpojumu, elektronisko darījumu un elektroniskās komercijas efektivitāti.

12. Vai pēc laulībām, mainot personas apliecību, nāksies gaidīt 10 darbdienas līdz jaunas personas apliecības izgatavošanai, vai maksāt vairāk, ja vēlos saņemt dokumentu 2 darba dienu laikā?

Nē, pēc laulībām ir iespēja izmantot valsts nodevas atvieglojumus, noformēt eID karti divu darba dienu laikā, bet maksāt valsts nodevu parastajā apmērā.

13. Vai drīkstu iznīcināt savu eID karti, kurai beidzies derīguma termiņš?

Nē, personu apliecinoši dokumenti - eID karte un pase ir valsts īpašums, tāpēc tos ir aizliegts iznīcināt. Pases un eID kartes pēc to derīguma termiņa beigām ir jāatgriež Pārvaldei un jāpiesakās uz jauna dokumenta noformēšanu.

14. Vai pensionāram arī no 2023.gada 1. janvāra vajadzēs ID karti?

Pensionāriem pārejas periods, līdz kuram jānoformē eID karte noteikts līdz 2030. gada 31. decembrim.

1. Kā rīkoties, lai aktivizētu eID kartē iekļautos sertifikātus?

eID kartē iekļautie sertifikāti tiek aktivizēti, ja iesniegumā par eID kartes izsniegšanu ir piekrists sertifikātu aktivizēšanai un apstiprinātas iesniegumā norādītās saistības.

Sertifikātu aktivizēšanu var pieprasīt visā eID kartes derīguma termiņa laikā, apmeklējot jebkuru PMLP teritoriālo nodaļu vai Latvijas pārstāvniecību ārzemēs, uzrādot eID karti un parakstot atbilstoša satura iesniegumu.

2. Kā sagatavot datoru darbam ar eID karti?

Lai sagatavotu savu datoru darbam ar eID karti:

 • Jāizvēlas sava datora operētājsistēmas versijai atbilstoša eID starpprogrammatūras versija un jāveic tās uzstādīšana (instalācija) uz datora. 
 • Kad instalēta eID starpprogrammatūra, jāpieslēdz datoram viedkartes lasītājs (iespējams Jūsu datorā tas jau ir iebūvēts) un nepieciešamības gadījumā jāinstalē viedkaršu lasītāja draiveri.
 • Kad dators sagatavots darbam ar eID karti, un tā ievietota viedkaršu lasītājā, jāizvēlas kādu no elektroniskā paraksta lietojumiem, piemēram, eParakstītājs 3.0, un jārīkojas saskaņā ar lietotāja instrukciju.

3. Kā rīkoties, ja eID kartes saņemšanas brīdī atteikta sertifikātu aktivizēšana, tomēr šobrīd ir vēlme tos sākt lietot?

Sertifikātus iespējams aktivizēt, piesakot apmeklējumu sev vēlamajā Pārvaldes nodaļā. Vizītes laikā būs jāuzrāda savu eID karti un jāparaksta iesniegums par sertifikātu aktivizēšanu. Šādi jārīkojas arī gadījumos, ja pazudusi PIN un PUK kodu aploksne, kuru izsniedz kopā ar eID karti.

4. Kā rīkoties, ja eID kartē iekļauto sertifikātu derīguma termiņš tuvojas beigām?

Sertifikātu atjaunošanu nevajadzētu atlikt, jo tos var atjaunot tikai derīguma termiņa laikā. Pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām, sertifikātus nav iespējams atjaunot un būs nepieciešams pieteikties jaunai eId kartei.

Lai atjaunotu sertifikātus, Tev būs nepieciešama:

 • eID karte un tās PIN informācija;
 • viedkaršu lasītājs;
 • dators ar interneta pieslēgumu;
 • programmas Latvia eID PinTool jaunākā versija, ko vari ielādēt šeit.

Instrukciju, kā atjaunot sertifikātus, vari atrast šeit: https://bit.ly/3LiFfLs

5. Kā atjaunot sertifikātus eID kartē?

 1. Ievieto eID karti viedkaršu lasītājā.
 2. Atver programmu Latvia eID PinTool.
 3. Izvēlies sadaļu "Pakalpojumi".
 4. Apliecini savu e-Identitāti, ievadot eID kartes PIN1.
 5. Atzīmē, ka vēlies atjaunot sertifikātus un uzsāc izvēlēto pakalpojumu.
 6. Ievadi eID kartes PIN1 un PIN2.
 7. Uzgaidi līdz tiek atjaunoti eID kartes sertifikāti un turpini izmantot eID karti līdz tās derīguma termiņa beigām.

eID kartes sertifikātus vari atjaunot tikai programmas Latvia eID PinTool jaunākajā versijā nr. 2.0.13.

Jaunāko programmas Latvia eID PinTool versiju vari lejupielādēt šeit.

Plašāka pamācība par sertifikātu atjaunošanu: https://bit.ly/3MOLdVi

1. Ar ko eID karte atšķiras no pases?

eID karte ir dokuments, kas primāri paredzēts lietošanai iekšzemē, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices Konfederācijas teritorijā, kā arī dokuments, kas izmantojams identitātes apliecināšanai elektroniskā vidē (autentifikācijai) un elektroniskā paraksta lietošanai. eID karte nav izmantojama ceļošanai uz valstīm, ar kurām ir vīzu režīms vai īpaši ieceļošanas noteikumi. eID karte tās izmēru dēļ (bankas kartes formāta dokuments) ir ērtāka ikdienas lietošanai.

2. Kā rīkoties, ja eID karte ir nozaudēta? 

 • Atrodoties ārvalstīs, nekavējoties par šo faktu jāinformē Latvijas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība.
 • Ja eID kartē ir iekļauti sertifikāti, kas pēc paša vēlēšanās ir tikuši aktivizēti, nekavējoties jāsazinās ar uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) palīdzības dienestu pa tālruni 67108787 vai PMLP informatīvo tālruni 8300 un jālūdz sertifikātu darbības apturēšana.

3. Kā rīkoties, ja eID karte ir nozagta?

Atrodoties ārvalstīs, nekavējoties par šo faktu jāinformē Latvijas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība.

4. Vai ar eID karti drīkst ceļot uz visām valstīm pasaulē?

Nē, ar eID karti nav iespējams ceļot uz valstīm, kurās nepieciešama vīza, kā arī valstīm, kurās personas apliecība nav atzīta kā personu apliecinošs dokuments un ir īpaši ieceļošanas noteikumi. 

Informāciju par valstīm, kurās iespējams ieceļot ar eID karti var atrast Ārlietu ministrijas mājaslapā: šeit.

Iesakām iepriekš sazināties ar attiecīgās valsts vēstniecību, lai precizētu konkrētās valsts noteiktās prasības ceļošanas dokumentam.

Aicinām laikus pārliecināties, vai Jūsu eID karte būs derīga visu ceļojuma laiku! 

5. Kad pase un persona apliecība (eID karte) nav derīga ceļošanai?

Pase vai personas apliecība (eID karte) nav derīga ceļošanai, ja:

 • ir mainījies personas vārds vai uzvārds (vai citas pasē vai personas apliecībā norādītās ziņas);
 • pases vai personas apliecības turētājs ir rakstveidā paziņojis par šī dokumenta zudumu;
 • dokuments ir bojāts;
 • beidzies dokumenta derīguma termiņš.

 

1. Vai eID karte ir obligāts personu apliecinošs dokuments arī bērniem?

Bērniem līdz 15 gadu vecumam eID karte nav obligāta un to nepieciešamas noformēt tikai, ja paredzēts šķērsot Latvijas robežu.

2. Ja bērnam līdz 15 gadu vecumam izgatavo pasi,  vai pietiek ar šo dokumentu apmeklējot ārstu, uzrādot kā identifikācijas dokumentu, vai tomēr Latvijā paralēli jāizgatavo arī eID?

Jā, pietiek!

3. Vai ceļojot pa Eiropu ar maziem bērniem pietiek ar pasi, vai ir vajadzīga eID karti?

Pase ir ceļošanai derīgs dokuments arī Eiropas valstīs.

Sarakstu ar valstīm, kurās var ceļot ar eID karti var apskatīt Ārlietu ministrijas mājaslapā: šeit.

Pirms ceļojuma lūdzam vēlreiz pārliecināties par personu apliecinoša dokumenta veidu, kas vajadzīgs ieceļošanai noteiktajā valstī un atgādinām, ka arī jeb kura vecuma bērniem ir nepieciešams personu apliecinošs dokuments ceļošanai – pase vai eID karte.

4. Vai eID kartē ir iekļauta informācija par bērniem?

Nē, eID kartē nav iekļauta informācija par bērniem.

5. Vai, dodoties braucienā uz Baltijas valstīm, var neņemt līdzi eID karti bērniem, ja, visticamāk, to tāpat nepārbaudīs?

Nē, personu apliecinošiem dokumentiem (pasei vai eID kartei) jābūt līdzi vienmēr, ja paredzēts šķērsot Latvijas robežu.