Ja personai, atrodoties ārvalstīs, radušās problēmas ar pasi vai personas apliecību (eID), jāvēršas tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā.

Ja esat pazaudējis vai Jums ir nozagta personas apliecība un tajā ir iekļauti sertifikāti, kas pēc Jūsu vēlēšanās ir tikuši aktivizēti, Jums nekavējoties jāsazinās ar uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) palīdzības dienestu pa tālruni 67108787 un jālūdz sertifikātu darbības apturēšana. Palīdzības dienesta operators, lai pārliecinātos par Jūsu identitāti, uzdos slepeno jautājumu, kuru būsiet norādījis(-usi) noformējot iesniegumu personas apliecības izsniegšanai.

Līdzīgi ir jārīkojas, ja Jums ir pamatotas aizdomas, ka Jūsu personas apliecība ir nonākusi citas personas rīcībā un elektroniskā paraksta radīšanas dati ir izmantoti bez Jūsu ziņas.

Apturētu sertifikātu darbības atjaunošanu Jūs varat pieprasīt tikai klātienē PMLP nodaļā vai Latvijas diplomātiskajā pārstāvniecībā ārvalstīs.

Ja pase vai personas apliecība ir pazudusi, nolaupīta vai sabojāta un personas rīcībā nav derīga dokumenta, lai atgrieztos atpakaļ Latvijā, pārstāvniecībā ārvalstīs tiek izsniegta atgriešanās apliecība.

Ja ceļojuma laikā  ārvalstīs zudis vai nozagts personu apliecinošs dokuments, Latvijas pārstāvniecībās vai goda konsulātos iespējams saņemt atgriešanās apliecību. Informācija par  atgriešanās apliecības saņemšanu pieejama Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā: + 371 26 33 77 11 (24/7).

Atgriešanās apliecība pēc atgriešanās Latvijā nekavējoties jānodod Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Foto