Eiropas Savienība ir noslēgusi nolīgumus par vīzu atvieglotu izsniegšanu ar Albāniju, Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Bosniju un Hercegovinu, Gruziju, Kaboverdi , Melnkalni, Moldovu, Serbiju, Ukrainu un Ziemeļmaķedoniju.

Eiropas Savienības - Baltkrievijas nolīgums ir daļēji apturēts (sk. Padomes Lēmumu).

Eiropas Savienības nolīgumi ar trešajām valstīm par vīzu atvieglotu izsniegšanu reglamentē šādus jautājumus:

 • īstermiņa ieceļošanas vīzu izsniegšanu (uzturēšanās otras puses teritorijā uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā);
 • personu kategorijas, uz kurām attiecas vienkāršota vīzu izsniegšana;
 • personu kategorijas, kurām var tikt izsniegtas daudzkārtējās vīzas;
 • iesniedzamie pamatojuma dokumenti noteiktām personu kategorijām;
 • samaksa par vīzas pieteikuma izskatīšanu un personu kategorijas, kas ir atbrīvotas no samaksas par vīzas pieteikuma izskatīšanu;
 • vīzu režīms diplomātisko pasu turētājiem.

Eiropas Savienības nolīgumi ar trešajām valstīm par vīzu atvieglotu izsniegšanu nereglamentē šādus jautājumus:

 • atteikums izsniegt vīzu;
 • ceļošanas dokumentu atzīšana;
 • pierādījumi par pietiekamiem iztikas līdzekļiem;
 • ieceļošanas aizliegums;
 • izraidīšanas pasākumi.

Eiropas Savienības nolīgumi ar trešajām valstīm ir atrodami EUR-Lex datubāzē, kā arī Eiropas Komisijas mājaslapā.